PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skolestart og barns rolle i smittespredningen

Nye studier om barns rolle i smittespredningen av koronavirus styrker kunnskapen om at barn har en mindre rolle i smittespredningen enn voksne.

Det opplyser Folkehelseinsituttet på sine hjemmesider.

– Det er mindre usikkerhet rundt barn og koronaviruset enn det tidligere har vært. Det er kommet nye studier og rapporter som viser at barn sjeldnere blir syke enn voksne, og svært sjelden blir alvorlig syke. I tillegg er det sjelden barn som bringer smitte inn i en situasjon, sier Grethe Rønning, kommunalsjef for Oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune.

Det viser blant annet en ny kunnskapsoppsummering fra den europeiske smittevernmyndigheten ECDC, og en tilsvarende oppsummering fra Canada.

Syke barn skal holdes hjemme

Smitte mellom barn har så langt også vist seg å være sjeldent. Hvis barn smitter andre, er det først og fremst innen samme husholdning. Hos noen barn med symptomer er det påvist høyere virusmengde sammenlignet med voksne, men hvilken betydning dette har for smitte er ikke avklart.

– Samtidig kan barn som blir syke smitte andre, slik at det fortsatt er viktig at barn med symptomer holdes hjemme fra barnehage og skoler, sier Rønning.

Flere land har fulgt opp påviste tilfeller blant barn, elever eller ansatte i barnehager og skoler. I de fleste tilfellene smittes få eller ingen nye, selv om det også er rapportert enkelte utbrudd. I en svensk undersøkelse er det vist at pedagoger og lærere ikke hadde høyere risiko for å bli smittet med koronasituasjonen enn andre yrkesgrupper, selv om skolene der har vært åpne i hele utbruddsperioden og smitteverntiltakene i skolene har vært mindre omfattende enn i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet.

Følger situasjonen nøye

– Folkehelseinstituttet er klare på at dette til sammen tyder på at barnehager og skoler ikke har høyere risiko for smittespredning enn andre steder i samfunnet. Det vil forekomme smitte i skoler framover, men med den kunnskapen vi nå har, vil slike utbrudd reflektere smittesituasjonen i samfunnet generelt mer enn at skoler er vesentlige arenaer for smittespredning, sier Rønning.

Folkehelseinstituttet følger nøye med på ny kunnskap om dette området, og planlegger nå en ny, egen kunnskapsoppsummering om dette temaet.

Mer om kunnskapsgrunnlaget for smitte hos barn kan leses i FHIs siste risikovurderingsrapport fra 14.08.20, se kapittel 2.3

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020