PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Løken skole

Løken skole er en 1-7 skole som ligger i naturskjønne omgivelser, med nærhet til skog og idrettsanlegget til Høland Idretts- og Ungdomslag

Løken skole har 24 lærere, 12 barne- og ungdomsarbeidere/ elevassistenter og 290 elever. Løken SFO har egne lokaler med 11 ansatte.

Kontakt oss

Besøksadresse, telefon og e-post

Nedre Tallaksvei 2, 1960 Løken

Telefon:  67 20 54 70

E-post: loken.skole@ahk.no

 

Administrasjon

Rektor

Karianne Hammer Melby

E-post: karianne.hammer.melby@ahk.no

Telefon: 67 20 54 84

 

Undervisningsinspektør

Kine Tollefsrud

E-post: kine.tollefsrud@ahk.no

Telefon: 67 20 54 73

 

Undervisningsinspektør

Marianne Solberg Olufsen

E-post: marianne.solberg.olufsen@ahk.no

Telefon:67 20 54 74

 

Fagansvarlig SFO

Line Janssen Aamodt

E-post: line.janssen.aamodt@ahk.no

Telefon: 480 64 751

 

Skolesekretær

Cecilie Jacklin

E-post: cecilie.jacklin@ahk.no

Telefon: 67 20 54 70

Skoleruta 2020/21:

 

Søk ansatte  >

IST SKOLE

IST SFO

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

                                       

Skoledagens inndeling og plan

             Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
1.-4.tr
Start:     08.30       08.30     08.30      08.30     08.30
Slutt:     13.00       13.30     13.00      13.30     13.00

5.-7.tr
Start:     08.30       08.30     08.30      08.30     08.30
Slutt:     14.15       13.30     14.15      13.30     14.15

 

Profil, mål og verdier

Optimal vekst for eleven -faglig og sosialt.
Løken skole vil utvikle hele mennesket

 

"Løken skole vil utvikle hele mennesket" er blitt en ledesetning for alt vi jobber med ved Løken skole. Vi ønsker elver med god kompetanse i fagene og med gode grunleggende ferdigheter. Men vi ønsker også elever med respekt for naturen og som har miljøbevissthet, elever med skaperglede, engasjement og utforskertrang, elever som kan tenke kritisk og har etisk bevissthet. Vi skal også jobbe med demokrati og medverkning, menneskeverd og identitet og kulturelt mangfold.

I tillegg har vi de tverrfaglige temaene våre: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Faglig ønsker vi å bedre læringsresultatene for alle våre elever. Viktig for denne satsingen er arbeidet med å jobbe helhetlig med fagene med fokus på ulike læringsarenaer, konkreter og variert undervisning. Vi viderefører arbeidet med vurdering for læring (VFL), med vekt på klasseledelse og veiledning.

Elevenes læring er avhengig av sosial trivsel. Skolen har en sosial handlingsplan som er utgangspunktet for jobbing på dette området.Vi fortsetter med Trivselslederprogrammet, og har et aktivit eleveråd og FAU med på laget.

Hjem-/skolesamarbeidet er viktig for skolen. Vi ønsker å være tilgjengelig, og terskelen for å ta kontakt skal være lav.

 

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Les mer om vår handlingsplan mot mobbing her.

Skolens ordensreglement

imagep69t.png

Råd og utvalg

Elevråd
Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, et verktøy for å bli hørt som gruppe.

FAU
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre, og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

SMU
Ved hver skole skal det være et skolemiljøutvalg (SMU). I skolemiljøutvalget skal elevene, FAU, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. I utvalget skal representantene for elevene og foreldrene tilsammen være i flertall.
SMU skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

FAU 2020/2021:


Leder/KFU: Gina Bråthen, ukish@hotmail.co.uk, 97972672

Nestleder: Jørn Gundersen, jrobg@online.no, 93425318

Sekretær: Kirsti Kielbasa Klevanger, kirs-c-k@online.no, 95747516

Kasserer: Geir Dunvoll, geirdunvoll@gmail.com, 47464920

 

Styremedlemmer/SU:
Hanne Rosmo, tine_schatvet@hotmail.com, 40496396

Morten Lognsli, morten@hako.no, 97657247

Ole-Christian Østreng, ole-christian.ostreng@ahk.no, 41445243

Varamedlemmer:
Kenneth Kongerud, kennethkonger90@hotmail.com, 90062270

Else Marie Stuenæs, elsemariestuenaes@yahoo.com, 98857606

Valgkomite:
Ida Røen, paulsenida@hotmail.com, 993476650

Jon Jens Ragnarsson, jjragnars@hotmail.com, 48868980

Leokadia Grudziecka, leokadia.grudziecka@gmail.com, 40290633

Guro Granerud Dunvoll, guro.dunvoll@hotmail.com, 94195232

Revisor:
Janne Daltorp-Lundberg, jannedaltorp@hotmail.com, 99574727

Vegard Moe, vegard.moe@vegvesen.no, 98408472

 

Samarbeidsutvalget barnehager/skoler
Løken skole:


Medlem: Truls Eidsvold

Varamedlem: Stein Lie

Foruten styret skal disse ha referat og innkalling: rektor, vara FAU,
leder og sekretær Foreldrekontaktforum.

Rektor, leder Foreldrekontaktforum, sekretær Foreldrekontaktforum og
vara FAU har møte- og talerett i FAU.

Vara FAU møter som fast medlem ved forfall, etter avtale.

 

Klassekontakter 2019/2020:

1A:

Charlotte Mydske - 45472728 - Charlottemydske@gmail.com

Kjellaug Johansen - 98220527-kjellaug@johansen.as

 

1B:

Stine Østenby Vangen - 93097306 -stine.ostenby.vangen@ahk.no

Karina Høgnes Syversen- 99736406 - Karina.h.syversen@gmail.com

 

2A:

Trine Krogstad Hvesser - 41453488 -familienhvesser@gmail.com

 

2B:

Rikke Eng Ruud - 98098907 -rikke_sammerud@hotmail.com

Ann Kristin Aaserud - 95829362 -ann_k_@hotmail.com

 

3A:

Leokadia Grudziecka - 40290633 -leokadia.grudziecka@gmail.com

Mina Othilie Sten - 40727153 -minasten@outlook.com

 

3B:

Ida Røen - 93476650-paulsenida@hotmail.com

Kristine Borgersrud Bernhus - 47285089 -kristineborgersrud@hotmail.com

 

4A:

Kenneth Resseth - 45678723 -km0974@hotmail.com

 

4B:

Marit Grønvold - 93237225 -marken440@hotmail.com

Christine S. Eriksrud- 97533810 - christine.eriksrud@gmail.com

 

5A:

Lina Eldøy - 99026642 -lina_eldoy@hotmail.no

Linn Pettersen - 92049786 -linn-pett@hotmail.com

 

5B:

Vilma Bauzyte Dovydieniene - 98644372 -vdovydeniene@yahoo.com

 

6A:

Steven Bright - 45690155 -latt_bkk@hotmail.com

 

6B:

Iselin Wennersteen - 98844893 -iselin_@hotmail.com

 

7A:

Brita Bevan Østreng - 92883262-britab@hotmail.no

 

7B:

Tonje Borgersrud Kragtorp - 41905284 -Tonjekrag@gmail.com

 

Diverse foreldreskriv

Du kan enten skrive inn tekst her eller lenke teksten til en intern eller ekstern side - eller til et dokument.

Sist endret: 29.01.2021