PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skoleruta

Skoleruta inneholder oversikt over fastsatte ferier og fridager for skolene i kommunen vår. Den inneholder også oversikt over planleggingsdager i SFO og kommunale barnehager.

Last ned Skoleruta for 2020-2021:

Grunnlag for skoleruta

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.

Skoleruta vedtas administrativt på bakgrunn av skoleruta for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Opplæringen på skolene skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

Fri fra undervisningen

Det er mulig å søke om fri fra undervisningen utover fastsatte dager med søknad til rektor. Dette bør begrenses mest mulig, da det går utover elevenes skolegang. Se forøvrig mer om Permisjon.

Sist endret: 25.06.2020