PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rus og kriminalitet (SLT)

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak og er en modell for samarbeidet mellom ulike instanser.

Hovedmålet med SLT-arbeidet er at alle skal ha en trygg og god kommune å bo og vokse opp i.

Det er mange instanser som jobber sammen for å forebygge rusproblemer og kriminalitet: Skolene, skolehelsetjenesten, politiet, barnevernet, psykisk helsevern, NAV, fritidssektoren og utekontakten er alle aktive samarbeidspartnere i SLT. Det er også aktuelt å trekke inn organisasjoner og bedrifter i arbeidet.

Vi vil at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-modellen skal sørge for en god flyt av kunnskap, ressurser og oppgaver mellom samarbeidspartnerne.  

Se en kort film om SLT-modellen

 

Organisering

SLT arbeidet i Aurskog-Høland kommune organiseres på tre nivåer:

1. Styrende nivå: Politirådet med leder for Lillstrøm politistasjonsdistrikt, tjenestestedsleder for Aurskog-Høland politistasjon, politikontakt, ordfører og kommunedirektør.

2. Koordinerende nivå: Tjenesteledere fra oppvekst-, kultur- og helsesektoren i kommunen samt rektorer fra de videregående skolene og politikontakten

3. Utførende nivå: Ressurspersoner fra de ulike instansene som jobber forebyggende i kommunen, politiet og de videregående skolene

SLT-koordinator har ansvar for fremdriften i arbeidet.

Nyheter og aktuelle saker

Seksualitet, overgrep og grenser på timeplanen

Ungdom trår til - prosjekt om Ungdom og fritid

Hvordan er det å være ungdom i Aurskog-Høland?

Leserinnlegg fra Av-og-til mai 2021

Vet du hva ungdommen din gjør i kveld?

Samarbeidsavtale med politiet

Samarbeid

SLT-arbeidet følges opp av Sekretariatet for konfliktrådene, og vår koordinator samarbeider tett med de andre SLT-koordinatorene på Romerike. 

Mer om SLT

Aurskog-Høland politistasjon er tjenestested under Lillestrøm politistasjonsdistrikt, og har ansatte tilknyttet forebyggende, etterforskning og patrulje. 

Samarbeidsavtale med Øst politidistrikt:

Aurskog-Høland kommune er medlem i organisasjonen Av-og-til som jobber for å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Mer om Av-og-til

Ungdata 2022

Over 1000 ungdommer fra Aurskog-Høland har svart på den omfattende Ungdata-undersøkelsen. Den gir oss verdifull kunnskap om hvordan det er å være ung i Aurskog-Høland.

Undersøkelsen viser at mange trives og har det bra, men den synliggjør også hvilke utfordringer våre ungdommer har. 

Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i ungdoms liv. Det er spørsmål om familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd, bruk av rusmidler og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Les om resultatene fra Aurskog-Høland her 

Tall fra vår kommune (Ungdata)

Ungdata 2022 Nøkkeltall ungdomsskole

Ungdata 2022 Nøkkeltall vgs

For flere tall fra Aurskog-Høland, kontakt SLT-koordinator, Marianne Børke - e-post: marinne.borke@ahk.no.

Tall fra hele landet finner du her

Planer og rapporter

Kommunedelplan om Mangfold, inkludering og likestilling

SLT-arbeidet i Aurskog-Høland i 2021:

Plan for arbeid med rus og avhengighet:

Skal inngå som del av ny Folkehelseplan fra 2024

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:

Skal inngå som del av ny Folkehelseplan fra 2024

 

SLT-koordinator: Marianne Børke

E-post: marianne.borke@ahk.no

Tlf.: 63 85 26 16

 

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 24.11.2023