PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

anderaa_Spørførst på scena

Seksualitet, overgrep og grenser på timeplanen

For niende året på rad, hadde 9. trinn sist uke temadager om vold, overgrep og grensesetting.

Mandag 6. november var 230 elever, fra de tre ungdomsskolene i kommunen, samlet i Kultursalen på Bjørkelangen. De fikk høre foredraget «Spør først», fikk møte politiet og deler av støtteapparatet i kommunen og, ikke minst, møte hverandre.

Utover i uka jobbet elvene med psykisk helse, seksualitet, overgrep og samtykke gjennom samtaler og oppgaver. Temadagene ble avsluttet ved at elevene lagde sine egne filmer om tematikken.

Ungdommer i gymsal

Tverrfaglig samarbeid

Temadagene på 9. trinn er et tverrfaglig samarbeid. Rådgivere, lærere og miljøarbeidere på skolene samarbeider med skolehelsetjenesten, utekontakten, barnevernet og politiet for å belyse viktige tema på en god måte. I år deltok også PPT og ungdomslosen i gjennomføringen. Dagene ble startet som en del av SLT-samarbeidet i kommunen, og målet er å forebygge vold og overgrep mellom ungdom. Det er også viktig at ungdom blir klar over hvor de kan søke støtte og hjelp dersom de har vært utsatt.

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggede Tiltak. Du kan lese mer om SLT-modellen i kommunen her

Programmet

Tone Aanderaa fra helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo innledet temadagene med et engasjerende foredrag om seksualitet og grenser. Senere på dagen hadde politiet et innlegg om vold og konsekvenser, elevmentorene fra 10. trinn sto for aktiviteter i gymsalen og elvene kunne snakke med støttetjenestene på ulike stands.  

Utekontakt rygg

Mer om SLT-modellen

Mer om Spør først

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 24.11.2023