PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Når forventer Folkehelseinstituttet å kunne vaksinere de ulike aldersgruppene? FHI i har laget en oppdatert oversikt over vaksineringsscenariet, og du kan finne din aldersgruppe her.

Tallene er usikre, og scenariet gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen Folkehelseinsituttet (FHI) har nå. Kalenderen bygger på forventet leveranse og distribusjon av vaksiner fra Pfizer BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Vaksinasjonsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo. 

FHIs vaksineringsscenario

FHI har to scenarier: En nøktern med hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig, mens den andre er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner. Tabellene baserer seg på estimater. Man har ikke mer talldata å gi ut utover de tallene som allerede er oppgitt i scenarioene. Mer informasjon finner du her.

vaksine2163.png

Prioriteringsrekkefølgen 

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år 
  og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, det vil si at vaksine ikke skal tilbys før fylte 18 år. Unntaket er ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 10 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 

Utvelgelse av helsepersonell gjøres basert på deres behov for å beskytte seg selv (direkte beskyttelse), for å opprettholde kapasitet og beredskap i helsetjenesten og for å redusere risikoen for spredning av smitte til sårbare pasienter (indirekte beskyttelse).

Mer informasjon

Mer informasjon om smittesituasjonen i vår kommune, hvor mange vaksinedoser vi får i ukene som kommer og hvem som skal få dem, finner du her.

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117!  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 03.06.2021