PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronavaksinering i Aurskog-Høland kommune

Vaksineringen startet 7. januar. Vaksinering skjer i puljer og starter med vaksinering av beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen og det vil bli sendt ut informasjon til alle innbyggere om vaksineringen. Det er satt  5631 koronavaksiner i vår kommune.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.  

Nå vil personer i alderen 65–74 år og  personer med høy risiko 18–64 år med høy risiko få brev om vaksinering.

Denne gruppen trenger kun å ta kontakt dersom de ikke ønsker vaksine. De vil bli kontaktet for avtale om tidspunkt. 

Koronavaksinering uke 19

Koronavaksinering i uke 19

Hvordan melder jeg meg for vaksinering? 

Du vil etter hvert motta et brev med tilbud om vaksinering. Du trenger kun å ta kontakt dersom du ikke ønsker vaksine. Du vil så bli kontaktet for avtale om tidspunkt. 

Vi ber deg være forberedt på at det kan bli kort varsel som beskrevet i brevet.

Vi vil varsle på vår hjemmeside og i Indre når de ulike gruppene skal vaksineres og du bør følge med på når det er din gruppes tur.

Det er frivillig å ta vaksinen.

Prioritering ved vaksinering  

Ved vaksinering mot covid-19, følger Aurskog Høland kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det. 

FHIs anbefaling er følgende: 

Prioriteringsrekkefølge 

1 Beboere på sykehjem 
2 Alder 85 år og eldre 
3 Alder 75–84 år 
4 Alder 65–74 år Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdomtilstand 
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdomtilstand 
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 
8 Alder 55–64 år 
9 Alder 45–54 år 

Vaksineres samtidig med de yngste eldre 

Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

  • organtransplantasjon 
  • immunsvikt 
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Dersom du er i tvil om du tilhører gruppen med personer som har økt risiko og bør prioriteres, kan du drøfte dette med din fastlege.  

Innbyggere i risikogruppene 18-64 år

Vi har nå påbegynt vaksinering av gruppe 4 og 4b = alder 18-64 med underliggende sykdommer. Denne gruppen vil vaksineres parallelt med innbyggere i alder 65-74.  Vi forholder oss til folkehelseinstituttet sin prioriteringsliste.

Mer om riskogruppene finner du her.

Dersom du er i høyrisikogruppen og ikke har fått innkallling

Dersom du vet veldig godt at du er i en høyrisikogruppe og ikke har fått innkalling: Snakk med fastlegen, så blir det ordnet opp i det. Dersom man får en time til vaksinering man ikke skjønner noe av, er det lurt enten å takke nei til timen og gi dosen til noen andre, eller ta en telefon til fastlegen og høre hva som har skjedd. Dette er et stort dugnadsarbeid der alle har ett felles mål: Å få vaksinert de som virkelig trenger det først. 

Helsepersonell prioriteres opp  

Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering når det gjelder prioriteringen av vaksinering av helsepersonell. Helsepersonell vil få 20% av den første vaksineforsendelsen som kommer til kommunen. Det er de som jobber med sårbare pasientgrupper og med pasienter med mulig covid-19 smitte som først vil få vaksinen. 

Hvilken vaksine? 

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.  

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner. Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Hva vil det koste å ta koronavaksinen? 

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys gratis. 

Vaksineringen vil foregå i Flerbrukshallen på Bjørkelangen skole  

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er flerbrukshallen på Bjørkelangen skole valgt som vaksineringssenter. 

Så fremt du ikke får innkalling eller beskjed om at du skal vaksineres andre steder, er det der du skal møte når innkallingen kommer. 

Adressen er Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen. Man parkere på skolens parkeringsplass. 

Før du kommer til vaksinering 

Før du kommer til vaksinering ber vi deg om å fylle ut et egenerklæringsskjema, dette fulgte som vedlegg i tillegg til info om vaksinen når du mottok brev om tilbud vaksinering. Du kan også laste det ned ved å følge linken nedenfor. Da vil du både spare deg selv og oss for tid ved vaksineringen.

 Egenerklæringsskjema til deg som er tilbudt koronavaksine finner du her.

Har du ikke anledning til å laste ned skjemaet får du det for utfylling på vaksinasjonsstedet.

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes. 

Film om vaksineringen

Her kan du se en film om hvordan vaksineringen vil foregå.

Skal barn ta koronavaksine? 

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom. 

Bivirkninger 

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående. 

Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. 

FHI om hvem kan få koronavaksine når

Når forventer Folkehelseinstituttet å kunne vaksinere ulike grupper? FHI i har laget en oversikt over vaksineringsscenariet. Det gir kun et foreløpig bilde basert på den informasjonen de har nå. Kalenderen vil bli oppdatert jevnlig.

Kilde: Helsenorge.no  

Information about vaccinations in different languages 

Information in English 

thông tin bằng tiếng việt 

ردو میں معلومات 

ABC szczepionki na koronawirusa

Information in all languages 

Informasjon om koronavaksinasjon påulike språk og for syns- oghørselshemmede

Lenker

FHI - Informasjon om koronavaksinen 

FHI - Bakgrunn for prioritering av grupper 

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no 

Hvordan godkjennes vaksiner 

Sist endret: 10.05.2021