PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronavaksinering i Aurskog-Høland kommune

Vaksineringen startet 7. januar. Vaksinering skjer i puljer. All vaksinering skjer i regi av kommunen og det vil bli sendt ut informasjon til alle innbyggere om vaksineringen. Nå er det satt over doser. Nå er 10 516 fullvaksinerte. Er du blant dem som ennå ikke har fått tilbud om dose 1 av koronavaksinen i Aurskog-Høland? Ta kontakt med oss!

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.  

Aurskog-Høland kommune bruker «Helseboka» for innkalling til koronavaksinering. Det vil si at du må gå inn og registrer deg der. Da vil du få en SMS fra kommunen når det er din tur til å få vaksine. Da må du gå inn på «Helseboka» og bestille en time på en av de dagene vi har foreslått. 

- Alle som vil ha vaksinen må gå inn å registrere seg og dermed sette seg i vaksinekø.

Registrer deg i helseboka

Registrer deg i Helseboka og få innkalling til vaksine på SMS. 

Dersom du ikke har bank-ID send mail til koronavaksine@ahk.no

Den er betjent på mandag, onsdag og torsdag fra klokka 10.00-14.00. Nummeret er 63 85 25 70.

På grunn av ventetid oppfordrer vi folk til å sende mail. koronavaksine@ahk.no

Link til helseboka

Registrer deg her. 

Vaksinering av 12-15-åringer

FHI anbefaler å vaksinere 12-15-åringer mot korona. I Aurskog-Høland vil de vaksineres denne og de kommende ukene. Dersom barnet ditt skal få koronavaksine, må du gå inn på Helseboka og registrerer barnet ditt der. Vaksinasjonen skjer til bestemte tider på vaksinesenteret. Tider for vaksinasjon og viktige lenker finner du mer om i denne saken. Vaksinering av 12-15-åringer

Tilbud om drop-in vaksinering i Lillestrøm kommune for innbyggere tilhørende Aurskog- Høland kommune    

Innbyggere fra Aurskog- Høland kommune, kan nå booke time for vaksinering i Lillestrøm kommune.  

Alle innbyggere i Lillestrøm kommune skal nå ha fått invitasjon til å bestille time, og det er per nå overskuddsdoser. Lillestrøm kommune gir derfor innbyggere i nabokommuner som ikke er tildelt ekstra vaksiner i forbindelse med skjevfordeling mulighet til å bestille time for første dose. Kommunen det gjelder er per nå Aurskog-Høland. Innbyggere som velger å vente på vaksinering i Aurskog- Høland kommune, vil få invitasjon når det er deres tur. For å bestille time til vaksinering, kan du benytte lenkene under.  

Vi presiserer at dette utelukkende gjelder for de som skal vaksineres med første dose. 

Timebestilling:

Helseboka 

Koronavaksinering uke 36

Nå er det satt totalt 22 237 doser i Aurskog-Høland kommune. 11 721 første doser, samt 10 516 andre doser. Forrige uke ble det satt nesten 500 vaksinedoser. Det er det blitt satt både koronavaksiner med Pfizer og Moderna. Vi startet vaksineringen av 16- og 17-åringer, og planlegger for vaksinering av barn over 12 år. 

Hvordan melder jeg meg for vaksinering? 

Du må registrere deg på Helseboka for å bli innkalt til vaksinering. Vi vil også at dem som ikke vil ta vaksinen registrerer seg. Du vil så bli kontaktet for avtale om tidspunkt, når det er din tur. 

Vi ber deg være forberedt på at det kan bli kort varsel.

Følg med på vår hjemmeside når de ulike gruppene skal vaksineres og når det er din gruppes tur.

Det er frivillig å ta vaksinen.

Prioritering ved vaksinering  

Ved vaksinering mot covid-19, følger Aurskog Høland kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det. 

FHIs anbefaling er følgende: 

Prioriteringsrekkefølge 

1 Beboere på sykehjem 
2 Alder 85 år og eldre 
3 Alder 75–84 år 
4 Alder 65–74 år Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 
5 Alder 55–64 år med underliggende sykdomtilstand 
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdomtilstand 
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 
8 Alder 55–64 år 
9 Alder 45–54 år 

 * I tillegg til disse prioriterte gruppene tilbys også vaksine til alle som er fylt 12 år og eldre etter anbefaling fra FHI.  

Vaksineres samtidig med de yngste eldre 

Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

  • organtransplantasjon 
  • immunsvikt 
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Dersom du er i tvil om du tilhører gruppen med personer som har økt risiko og bør prioriteres, kan du drøfte dette med din fastlege.  

Dersom du er i høyrisikogruppen og ikke har fått innkallling

Dersom du vet veldig godt at du er i en høyrisikogruppe og ikke har fått innkalling: Snakk med fastlegen, så blir det ordnet opp i det. Dersom man får en time til vaksinering man ikke skjønner noe av, er det lurt enten å takke nei til timen og gi dosen til noen andre, eller ta en telefon til fastlegen og høre hva som har skjedd. Dette er et stort dugnadsarbeid der alle har ett felles mål: Å få vaksinert de som virkelig trenger det først. 

Helsepersonell prioriteres opp  

Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering når det gjelder prioriteringen av vaksinering av helsepersonell. Helsepersonell vil få 20% av den første vaksineforsendelsen som kommer til kommunen. Det er de som jobber med sårbare pasientgrupper og med pasienter med mulig covid-19 smitte som først vil få vaksinen. 

Hvilken vaksine? 

Per dags dato 27.08 får 16 - 17 åringer Pfizer. Resterende får Moderna.

I henhold til  anbefalinger fra FHI så tilbys per dags dato Pfizer kun til de i alder 16-17 år. Dersom du er over 18 må det evt fremvises legeerklæring der det fremkommer på bakgrunn av medisinske årsaker at blanding ikke kan gjøres.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen? 

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys gratis. 

Vaksineringen vil foregå i Flerbrukshallen på Bjørkelangen skole  

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er flerbrukshallen på Bjørkelangen skole valgt som vaksineringssenter. 

Så fremt du ikke får innkalling eller beskjed om at du skal vaksineres andre steder, er det der du skal møte når innkallingen kommer. 

Adressen er Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen. Man parkere på skolens parkeringsplass. 

Før du kommer til vaksinering 

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes. 

Film om vaksineringen

Her kan du se en film om hvordan vaksineringen vil foregå.

Skal barn ta koronavaksine? 

FHI gikk ut med anbefaling 2.9.21 at barn og unge i alder 12-15 år skal tilbys vaksine. I tillegg er det tidligere gått ut anbefalinger om å vaksinere 16/17 åringene. Dette kan du lese mer om her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Bivirkninger 

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående. 

Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. 

FHI om hvem kan få koronavaksine når

Når forventer Folkehelseinstituttet å kunne vaksinere ulike grupper? FHI i har laget en oversikt over vaksineringsscenariet. Det gir kun et foreløpig bilde basert på den informasjonen de har nå. Kalenderen vil bli oppdatert jevnlig.

Kilde: Helsenorge.no  

Information about vaccinations in different languages 

Information in English 

thông tin bằng tiếng việt 

ردو میں معلومات 

ABC szczepionki na koronawirusa

Information in all languages 

Informasjon om koronavaksinasjon påulike språk og for syns- oghørselshemmede

Lenker

FHI - Informasjon om koronavaksinen 

FHI - Bakgrunn for prioritering av grupper 

Vaksinasjonsprogrammet på fhi.no 

Hvordan godkjennes vaksiner 

Sist endret: 07.09.2021