PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronavaksinering i Aurskog-Høland kommune – Tusen takk til alle som bidrar!

Koronavaksineringen i kommunen er godt i gang.  Både frivillige og ansatte stiller opp. – Vi er utrolig takknemlige for at så mange vil være med på denne jobben!

Koronavaksineringen krever mye planlegging og koordinering, både når det gjelder smittevern og organisering, samtidig som det stilles krav til oppbevaringen av vaksinen.   

– Så langt har vi hatt 13 dager med koronavaksinering på vaksinesenteret. Det er et stort team som må jobbe for at dagene der skal gå så smidig som mulig. Det er veldig flott at så mange stiller opp. Tusen takk alle sammen, sier Marita Hoftvedt, innbyggeransvarlig i vaksineteamet i kommunen.

Mange i sving

Det er rundt 20 helsepersonell på hvert arbeidslag. Helsepersonellet er helsesykepleiere, sykepleiere, vernepleier fra sektor Helse og livsmestring, pensjonerte sykepleiere og en lege.  

Hvert arbeidslag består også av rundt 8-10 frivillige. De hjelper folk som kommer til vaksinasjon, viser dem rundt og passer på at dem som har tatt vaksine har det bra. I tillegg bidrar Bjørkelangen Sportsklubb og OK ØST med parkeringsvakter. De har gjort en flott innsats med å dirigere trafikken. Sanitetskvinnene er også med. 

– Sanitetskvinnen smører og pakker inn mat i henhold til smittevern og kommer og leverer til hvert vaktlag på vaksinesentret. Det setter dem som jobber der stor pris på, sier Hoftvedt.  

Det ligger veldig mye arbeid bak vaksineringen. Først etableringen av senteret og organiseringen av det, planlegging av innkallinger og så selve vaksineringen.  

– Det er mange som tas ut av sine vanlige stillinger for å arbeide med vaksineringen. I tillegg stiller det opp mange frivillige. Vi hadde ikke klart å få dette til uten dem. Alle gjør en kjempejobb, og vi er veldig takknemlige for at så mange vil være med, sier Hoftvedt.  

Frem til nå har det i all hovedsak vært helsepersonell som er brukt til de merkantile oppgavene på vaksinesenteret. Nå skal også andre ansatte i administrative stillinger i kommunen gjøre denne jobben. 

 

Vil du bidra? 

– Vi opplevde et veldig engasjement med en gang vi søkte etter frivillige. Det var mange som ville være med å bidra, og slik er det fortsatt. Det har ikke vært noe problem å få folk til å stille opp på vakter, sier Rita Berget Lindblad, daglig leder på Frivilligsentralen. 

Over 80 frivillige har meldt seg til vaksinasjonssenteret på Bjørkelangen. Så fort det kommer flere vaksinedoser, vil det bli behov for flere frivillige. 

Ta kontakt med Frivilligsentralen dersom du kan tenke deg å bidra.    

Over 2 200 vaksiner 

Koronavaksineringen i Aurskog-Høland kommune startet i januar 2021. Så langt er det satt 2 272 vaksiner på innbyggere og helsepersonell i kommunen. 695 innbygger fått to doser, mens 938 har fått en dose. I tillegg er 158 ansatte innen helse/andre fullvaksinerte, mens 481 venter på sin andre dose. Tallene er fra utgangen av uke 11.

Vi vaksinerer nå de som er over 75 år og eldre, i løpet av uke 12 når vi de som er født i årstall 1943, i tillegg til utvalgt helsepersonell.

I følge FHIs vaksineringsscenario vil vaksinering av de over 75 år fortsette til begynnelsen av mai, men dette kan raskt endre seg avhengig av tilgang på vaksiner. 

Mer om vaksineringen i kommunen finner du her.

Mer om koronasituasjone i kommune finner du her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 23.03.2021