PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Tog, strøm og tertialrapport

Det ble debatt om tog gjennom bygda, og politikerne diskuterte strømsparing. Når skal gatelysene slukkes? Kommunestyret gikk av stabelen mandag, og møtet ble filmet, og du ser debatten her! Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har Ukraina-krigen og høye strømpriser preget de siste månedene, og spiller pandemien fortsatt inn? Det kan du se her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 24.oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her.  

  • Se kommunestyret her. Du trenger ikke se hele møtet, men velge saken du ønsker å se fra sakslisten til høyre i bildet.

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker ble behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Togdebatt

Det ble debatt om tog gjennom bygda. Politikerne diskuterte om kommunen burde sette av 900.000 kroner til å arbeide for togstasjon på Bjørkelangen. Det var delte meninger, og du kan se hele debatten her. Velg "Eventuelt: Tog" i sakslisten til høyre for bildet. 

I forbindelse med NTP 2022-20 Jernbanedirektoratet utredes et beslutningsgrunnlag for regjeringen knyttet til om det bør igangsettes en bygging av jernbanerelasjonen Oslo – Arvika - Stockholm. Aurskog-Høland kommune har fått utarbeidet en rapport om samfunnsmessige konsekvenser for etablering av en ny jernbane mellom Oslo og Stockholm med et regionalt togtilbud og stasjon på Bjørkelangen. Du kan lese den her. 

Strømsparing og gatelys

Aurskog-Høland kommunen har fokus på energiforbruk, og har derfor satt i gang flere strømsparende tiltak. Et av dem er at kommunale gatelys slukkes om mellom klokken 22.00 og 06.00. Slukkes lysene for tidlig? Er det trygt? Bør slukningstiden endres? Det ble debatt i kommunestyret, og du kan kan lese mer om det her.

Omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes

Forprosjektene for nye omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes har utarbeidet flere alternative skisseprosjekter for omsorgsboliger med leilighetsbygg med inntil 40 omsorgsboliger på Aurskog og 16-20 omsorgsboliger på Hemnes. I prosessen har det vært løpende dialog med Husbanken, som anbefaler kommunen å vurdere andre alternativer enn kun å tenke tradisjonell bygging i kommunal regi. Kjøp av ni omsorgsboligleiligheter på Aurskog dekker det behovet for omsorgsboliger i området de nærmeste årene. Administrasjonen foreslår at videre kjøp eller bygging av nye omsorgsboliger på Aurskog tas opp igjen i 2026.

På Hemnes foreslår administrasjonen at det undersøkes det med private aktører om det finnes interesse til å gjøre et felles utbyggingsprosjekt med kommunen med inntil 16 omsorgsboliger. Sekundært prosjekteres det for 10-12 selvstendige omsorgsboliger i tun-løsning uten personalbase, dersom utbygging i samarbeid med private ikke lar seg gjennomføre. Administrasjonen foreslår at prosjektering gjenopptas i 2026, og etter at demenssykehjemmet er utredet.

Kommunestyret vedtok å utsette behandlingen av saken til man får en mer avklart situasjon om hvordan tilskuddene fra Husbanken vil være. Saken tas opp til behandling igjen ved budsjettmøtet.

Behandlingen kan du se her.

omsorgsboliger hemnes skisseprosjekt.PNG

Skisse: Perspektivskisse skisseprosjekt Hemnes.

Tertialrapport

Kommunestyret behandlet tertialrapport for 2. halvår 2022. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
  • Overordnet status personal.
  • Kommunens tjenesteområder.  

– Rapporten er fortsatt preget av følgene av krigen i Ukraina, ved blant annet en fortsatt kraftig pris- og lønnsvekst, økte renter og inflasjon i Norge. Energiprisene har over tid lagt seg på et langt høyere nivå enn på mange år, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

På grunn av pandemien har Aurskog-Høland kommune fått 22,3 millioner kroner i ekstra utgifter. Disse er for det meste knyttet til drift av vaksinesenteret. Vi venter på at regjeringen skal legge frem statsbudsjettet i oktober. Vi har så langt ikke har mottatt noen signaler om kompensasjon, utover de 3 millioner kronene som er kompensert for vaksinering og beredskap. 

Det er tatt imot 126 flyktninger fra Ukraina i 2022. Utgiftene er anslått til 17,1 millioner kroner og beløpet forslås innarbeidet i de enkelte sektorers budsjetter. Årsprognosen viser et forbruk på 10,5 millioner kroner mindre enn forventet, noe som indikerer et anslått driftsresultat på 34,8 millioner kroner.

Hvordan politikerne mener pengene skal kan du se direkte her.

Ja til å utsette gang- og sykkelsti

Det ble debatt om gang- og sykkelsti for Festningsåsen 4. Utbygger har søkt om å utsette bygging av gang- og sykkelvei over Lierelva og jordene til Bjørkelangen skole, for å få en raskere utbygging av planområdet. Etter reguleringsplanen skal gang- og sykkelveien være ferdig før det kan gis igangsettingstillatelse til bolig nummer 51. Utbygger ber om at dette tallet økes til 117, og at kravet etter dette kan løses med «midlertidige løsninger» vest for Lierelva. Kommunedirektøren har etter en helhetsvurdering kommet til at foreslåtte endringer i reguleringsplanen for Festningsåsen 4 kan godkjennes.

– Vi tar ikke lett på endringer hvor man skyver på de forpliktelsene man har. Sånne utsettelser er ikke noe vi er veldig glad i, men jeg tror vi har kommet fram til en godt kompromiss hvor utbygger gir en garanti for at den bygges, sier Simen Solbakken (H), som var blant dem som stemte for utsettelsen.

Saken splittet kommunestyret. 

– Solbakken glemmer en sikkerhetsfaktor, og det er de som skal gå til skolen. De som har barn vet at de alltid finner korteste vei. Dette handler om skolebarna som skal gå til skolen hver eneste dag. Vi står på forslaget om at gang- og sykkelstien skal bygges. Når det skal bygges 800 boliger mener vi det bør finnes økonomi til å bygge den gangveien tidlig, sier Tommy Lunaas (Ap).

Sakspapirer, kart og skisser finner du herDebatten i kommunestyret kan du se her. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg saker om:

  • Tilstandsrapport/Kvalitetsmelding for grunnskolen skoleåret 2021/2022
  • Fredning av skogfinneplassen Mikkelrud
  • Ansettelsesprosess for ny kommunedirektør
  • Strømsparing - når skal gatelysene slukkes

Hele sakslisten finner du her. Møtet i sin helhet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 25.10.2022