PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strømsparing og gatelys

Aurskog-Høland kommune er opptatt av energiforbruk, og har derfor satt i gang flere strømsparende tiltak. Et av dem er at kommunale gatelys slukkes om mellom klokken 22.00 og 06.00. Slukkes lysene for tidlig? Er det trygt? Bør slukningstiden endres? Det ble debatt i kommunestyret, og du kan se den her.

– I tråd med kommunens klimamål og dagens virkelighet har kommuneadministrasjonen besluttet å redusere energiforbruket, og spare strøm der det spares kan. Det kan imidlertid virke som tidspunkt for slukking av veibelysning mellom 22.00 og 06.00 skaper utilsiktede problemer for mange. For folk uten bil som jobber seint eller tidlig, og er vant til opplyste gangveier og fortau mellom arbeidssted, busstopp og bolig, skaper mørket utrygghet, sier Titten Foss-Haneborg (MDG).

Hun tok opp spørsmålet på mandagens kommunestyremøte, og tok til orde for å endre tiden for mørklegging til for eksempel mellom midnatt og klokken 05.00.

Høye kostnader

– Redusert energiforbruk er ikke bare et sparetiltak for økonomiens skyld, men kommunen har også et ansvar for å bidra til å dempe energikrisen nasjonalt og internasjonalt. Det å redusere energiforbruket er også i tråd med kommunens klimamål.Jeg har forståelse for at politikere og innbyggere kan bli bekymret for de nye tiltakene, siden dette er et uvanlig tiltak, sier kommunedirektør Inger Hegna. 

Det er kun mulig å natteslukke de veilysanleggene som har digitalt styringssystem. Totalt har vi 31 slike styringssystem. Disse er plassert i Aurskog, Bjørkelangen, Hemnes, Rømskog og Mangen. Gatelysene slukkes nå mellom klokka 22.00 – 06.00. Stikkveier og andre nærliggende veier vil også bli berørt.

– Å endre tidspunktet for slukking vil redusere besparelsene med 40 prosent, sier kommunedirektøren.

Lysdebatt

– Det er ikke tvil om at dette er en vanskelig avveining. Det er utfordrende, og det å velge riktig tid opp mot kostnadene er viktig. Jeg kunne tenke meg å foreslå at vi sender saken tilbake til administrasjonen, og ber om at det gjøres en ny vurdering, og så får vi svar på hva en slik forlengelse vil koste. Dette blir ikke mindre aktuelt utover vinteren, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Ikke alle politikere var skeptiske til slukking.

– Det er både fordeler og ulemper med dette. Vi blir fort godt vant til goder. Jeg bor selv i et at områdene som er mørklagt, og da er det på med refleksvest og fram med lommelykt når jeg går tur med bikkja om kvelden. Det er et greit sted å spare både energi og penger. Oppfordringen må bli: Ta på godt med refleks, og ta gjerne med en lommelykt, sier Rune Jørgensen (Frp).

Ragnar Heide (Ap) pekte på barn og unge som er på sene treninger.

– Jeg er ikke uenig om at det er viktig å spare strøm, men klokken 22.00 blir litt tidlig. Vi har ungdommer som er på trening og kanskje er ferdig klokken 22.00. De yngste er 13-14 år, og opplever det som utrygt. På natten bør vi slukke, men la oss ha gatelysene på litt til, så folk får kommet seg hjem fra trening og fritidsklubber, sier Heide.

Kommunestyret vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen, for å få et svar på hva det vil koste å holde lysene på noen timer ekstra om kvelden. Administrasjonen skal nå se på dette på nytt.

Andre strømsparingstiltak

Kommunen jobber med å få ned strømforbruket i alle bygg, og har derfor innført følgende sparetiltak:   

  • Temperaturen i skolebassengene senkes til 28 grader.   
  • Innetemperaturen i kommunale bygg senkes til 20 grader. Der brukerne har behov for høyere temperatur settes den til 22 grader.
  • Forbud mot bruk av stråleovner i kommunale bygg.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 27.10.2022