PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tog gjennom bygda: –Samfunnsmessig fornuftig

Hvilken betydning vil tog egentlig ha for Aurskog-Høland? Hvordan vil det påvirke innbyggerne og næringslivet? Hva er egentlig fordeler og ulemper med tog gjennom bygda? En ny rapport viser at det vil være samfunnsmessig fornuftig med ny togforbindelse Oslo-Stockholm med regionalt togtilbud og stasjon på Bjørkelangen.

– Aurskog-Høland kommune har fått utarbeidet en rapport om samfunnsmessige konsekvenser for etablering av en ny jernbane mellom Oslo og Stockholm med et regionalt togtilbud og stasjon på Bjørkelangen. Rapporten sier tiltaket vil gi lokale gevinster for innbyggere og næringsliv, sier Raymond Hesthaug, stabssjef stab Strategi og utvikling i Aurskog-Høland kommune.

Les rapporten her:

Ny jernbane mellom Oslo – Stockholm?

I forbindelse med NTP 2022-20 Jernbanedirektoratet utredes et beslutningsgrunnlag for regjeringen knyttet til om det bør igangsettes en bygging av jernbanerelasjonen Oslo – Arvika - Stockholm. Rapporten publiseres 01. oktober 2022.

Det legges opp til en prinsippbeslutning i Stortinget om videreføring av arbeidet med ny togforbindelse mellom Oslo og Stockholm våren 2023, gitt forutsetningen om alternativ finansiering og organisering av prosjektet. Et av trasévalgene som vurderes går gjennom Aurskog-Høland.

Konsekvenser for Aurskog-Høland

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune har etablert en styringsgruppe for kommunens arbeid med ny jernbane. Styringsgruppen består av Steinar Ottesen (Ap), Rune Jørgensen (FrP), Ragnhild Holmedal (KRF), Trygve Tamburstuen (selskapet Oslo – Stockholm under tre timer AS) samt kommunens administrasjon.

Under behandlingen av i mars vedtok formannskapet å få utarbeidet en rapport der samfunnsmessige konsekvenser for Aurskog-Høland kommune av jernbaneprosjektet Oslo-Stockholm skulle vurderes. Prosjektet vil i sterk grad kunne berøre Aurskog-Høland, og åpner muligheten for etablering av jernbanestasjon på Bjørkelangen.

Lokale gevinster

Konsulentselskapet Steinråd ble valgt til å utarbeide rapporten. Rapporten ble levert til styringsgruppen 10. juli 2022. Fem trasealternativer er valgt for å belyse konsekvensene av linjevalg for ny jernbane innenfor områdene økonomi, miljø og arealbruk. Steinråd anbefaler alternativ B, som innebærer dobbeltsporet jernbane for person- og godstransport mellom Lillestrøm/Leirsund og Arvika med stasjon på Bjørkelangen for regionaltrafikk. Rapportens anslag for samlede byggekostnader for alternativ B er 32,9 MRD NOK.

Steinråd argumenterer for at den nye jernbanen bør planlegges med en topphastighet på 250 km/t og med en hastighet på 160 km/t på en delstrekning på 18 km gjennom en stasjon på Bjørkelangen. Lavere hastighet på delstrekningen reduserer byggekostnadene med 5,3 MRD. NOK. Reisetiden for fjerntog økes med om lag 5 minutter som en følge av redusert hastighet på delstrekningen.

Steinråd mener det ikke er framtidsrettet å bygge en enkeltsporet bane på norsk side mellom Norge og Sverige når Sverige velger en dobbeltsporet løsning. En dobbeltsporet jernbane er kapasitetssterk og fleksibel, samtidig som den sikrer regularitet og pålitelighet. Det vises til rapportens kapittel 13 Konklusjoner når det gjelder de fire andre alternativene.

– Rapporten argumenterer for at en ny jernbane med stopp på Bjørkelangen og aktiv knutepunktutvikling vil gi store gevinster for kommunens innbyggere og lokalt næringsliv, blant annet gjennom befolkningsvekst og betydelig større kundegrunnlag. Aurskog-Høland er en betydelig pendlerkommune. Stasjon på Bjørkelangen vil gi pendlerne betydelig redusert reisetid og mer fritid, sier Hesthaug.

Sist endret: 22.08.2022