PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Berørtmedvirkning

Her finner du informasjon om hvordan man skal involveres hvis man er berørt av vedtak, informasjon om Idrettsråd, Kulturråd, og næringsforeningen i kommunen.

 

Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Aurskog-Høland Utbyggingsselskap er 100 % eiet av Aurskog-Høland kommune og har som målsetning å bidra til etablering av næringsvirksomhet i kommunen. Dette gjøres gjennom å erverve tomteområder, gjøre disse byggeklare og eventuelt oppføre næringsbygg for salg eller utleie.

Utbyggingsselskapet har ervervet tomteområder på Finstadhagan i Aurskog, Killingmo i Aurskog og Bjørkelangen næringspark. Utbyggingsselskapets hovedformål er å bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser og/ eller utvikle nye arbeidsplasser i Aurskog-Høland kommune. Selskapet har siden starten i 1997 vært med å utvikle ca. 350 daa næringstomter og stått for utbygging av cirka 25.000 kvm næringsbygg.

Mer informasjon finner du her.

Kulturrådet

Aurskog-Høland kulturråd representer folk og kultur i kommunen vår.

Kulturrådet skal styrke samarbeidet og nettverket i kommunen, gi arrangører gode råd og tips samt være en arena for ideutvikling og nettverskbygging.

Målet er at den enkelte kulturaktør blir større enn seg selv. Mer informasjon finner du her.

Aurskog-Høland idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunene, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
 
 Aurskog-Høland Idrettsråd er et samlende organ for idrettslagene i Aurskog-Høland kommune. De er organisert innunder Akershus Idrettskrets, og jobber aktivt for et godt samarbeid med Aurskog-Høland kommune

Mer informasjon finner du her.

Nyttige lenker

Lenke til eDialog.

Høringer finner du her.

Sist endret: 30.08.2021