PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Næringsutvikling

En aktiv næringspolitikk

Det er viktig å ta vare på eksisterende næringsvirksomhet og etablere nye virksomheter.

I vår kommune er det solid og stabil arbeidskraft, digital infrastruktur, store næringsarealer og konkurransedyktige priser. 

De nye næringene strekker seg over et vidt spekter i hele kommunen, innenfor virksomheter som handel, service og produksjon. 

Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring arbeider med kommunens næringspolitikk. Vi har også en egen næringsutvikler ansatt i kommunen.

Tilskuddsordninger i næringslivet

Tilskuddsordninger til næringslivet finner du her.

Aktive på mange fronter

Det kommunale selskapet Aurskog-Høland utbyggingsselskap, kan bistå med å finne egnede arealer og lokaler til ny virksomhet.

Kommunen skårer høyt på rask saksbehandlingstid i forhold til regulering og byggesaksbehandling.

Næringsfondet som de lokale sparebankene har etablert, vil i mange tilfeller kunne gi økonomiske bidrag ved igangsetting av ny virksomhet. Kommunen står for administrasjonen av fondet.

Aurskog-Høland kommune sin næringsutvikler kan gi tips og veiledning i oppstart og utvikling av egen virksomhet.

Ungt entreprenørskap

Kommunen satser gründerskap blant annet gjennom ordningen Ungt Entreprenørskap både i grunnskolen og den videregående skole. 

Lokale næringsforeninger

På hvert tettsted har vi svært aktive næringsforeninger som arbeider for utviklingen bygda. Disse foreningene har også inngått en samarbeidsforening Aurskog-Høland utvikling, som arbeider mot felles utvikling i kommunen.

Næringsforeninger i kommunen

  • Bjørkelangen næringsforening
  • Aurskog næringsforening
  • Løken og omegn næringsforening
  • Hemnes næringsforening
  • Rømskog og Setskog næringsforening
  • Aurskog-Høland utvikling
  • Bondelagene i Aurskog-Høland

Kontaktinformasjon kommer.

Sist endret: 18.08.2022