PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Næringsutvikling

 

En aktiv næringspolitikk

Det er viktig å ta vare på eksisterende næringsvirksomhet og etablere nye virksomheter.

I vår kommune er det solid og stabil arbeidskraft, digital infrastruktur, store næringsarealer og konkurransedyktige priser. 

De nye næringene strekker seg over et vidt spekter i hele kommunen, innenfor virksomheter som handel, service og produksjon. 

Kommunens næringskomite, bestående av formannskapet med ordfører som leder, ivaretar det nærmeste politiske ansvaret for kommunens næringspolitikk. Vi har også en egen næringsutvikler i 100 prosent stilling. 

Aktive på mange fronter

Det kommunale selskapet Aurskog-Høland utbyggingsselskap, kan bistå med å finne egnede arealer og lokaler til ny virksomhet.

Kommunen skårer høyt på rask saksbehandlingstid i forhold til regulering og byggesaksbehandling.

Næringsfondet som de lokale sparebankene har etablert, vil i mange tilfeller kunne gi økonomiske bidrag ved igangsetting av ny virksomhet. Kommunen står for administrasjonen av fondet.

Aurskog-Høland kommune har egen etablerertjeneste.

Her kan nyetablererer få tips og veileding i oppstart av egen bedrift.

Unge gründere også

På hvert tettsted har vi svært aktive næringsforeninger som arbeider for utviklingen bygda. Disse foreningene har også inngått en samarbeidsforening som heter Aurskog-Høland utvikling, som arbeider mot felles utvikling av kommunen. Kommunen satser også på å stimulere gründere gjennom ordningen ”ungt entreprenørskap” både i grunnskolen og den videregående skole. 

Sist endret: 10.03.2020