PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Næringsliv 2030

En aktiv næringspolitikk

Det er viktig å ta vare på eksisterende næringsvirksomhet og etablere nye virksomheter.

I juni 2023 vedtok kommunestyret vår nye næringsstrategi: Næringsliv 2030- Strategi for næringsutvikling.

I vår kommune er det solid og stabil arbeidskraft, digital infrastruktur, store næringsarealer og konkurransedyktige priser. 

Utvalg for samfunnsfunksjoner og næring arbeider med kommunens næringspolitikk. Vi har også en egen næringsutvikler ansatt i kommunen.

 

Invitasjon næringskonferanse 15.09.23.jpg

Aurskog-Høland kommune legger til rette for næring

Aurskog-Høland legger til rette for næring gjennom;

  • koble eksisterende verdikjeder med kunnskap, teknologi og forskning
  • de rette næringsarealene til de rette næringene
  • en attraktiv kommune å besøke og bo i

Kommunens mål og retningsvalg står i kommunens næringsstrategi. Du finner næringsstrategien og vedlegg her;

Kommunen skårer høyt på rask saksbehandling, god dialog med forutsigbarhet for næringslivet blant annet i reguleringssaker og byggesaksbehandling.

Det kommunale selskapet Aurskog-Høland utbyggingsselskap, kan bistå med å finne egnede arealer og lokaler til ny virksomhet.

Sparebankenes næringsfond er et samarbeid mellom de lokale sparebankene og kommunen. Her kan nye og etablerte bedrifter i kommunen søke om midler til gode ideer og satsninger. 

Aurskog-Høland kommune sin næringsutvikler kan gi tips og veiledning i oppstart og utvikling av egen virksomhet.

Tilskuddsordninger i næringslivet

Tilskuddsordninger til næringslivet finner du her.

Ungt entreprenørskap

Kommunen satser gründerskap blant annet gjennom ordningen Ungt Entreprenørskap både i grunnskolen og den videregående skole. 

Lokale næringsforeninger

På hvert tettsted har vi svært aktive næringsforeninger som arbeider for utviklingen av kommunen. Disse foreningene har også inngått en samarbeidsforening Aurskog-Høland Utvikling, som arbeider for felles utvikling i kommunen.

Næringsforeninger i kommunen

Sist endret: 11.09.2023