PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Magne Oddesteen portrett

Vil du gjøre verden litt mer rettferdig?

Vil du gjøre verden litt mer rettferdig? Bli meddommer i 2025-2028. Å være meddommer er et viktig verv for at vi skal ha et rettferdig rettssystem. Vi skal dømmes av personer som er like oss selv, og for at det skal være mulig, må vi bidra. Vil du bli meddommer? Se hva som trengs her!

– Vi skal dømmes av våre likemenn. Folk som skal speile befolkningen. Det står i loven. En ny studie viser at meddommere ofte er eldre, rikere og mer etnisk norske enn det Norges befolkning egentlig er. Domstolloven er klar på at meddommerne skal representere befolkningen, men dette er et frivillig verv, og vi er avhengige av at du melder deg, sier Magne Oddsteen, politisk sekretær i Aurskog-Høland kommune.

Å være meddommer er et veldig viktig verv. Det å dømmes av likemenn og -kvinner er en grunnstein i Norges rettsvesen. Som meddommer vil din dom telle likt som en fagdommer, og du vil være med i både sivile saker og straffesaker.

Kort fortalt 
 • Aurskog-Høland kommune søker folk som ønsker å være meddommere fra 1. januar 2025 til 31. desember 2028.
 • Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. 
 • Valget foregår året etter hvert kommunestyrevalg.
 • Meddommere blir valgt for fire år, og kan gjenvelges.
 • Generelle krav
  • Forstå norsk godt muntlig og skriftlig
  • Norsk statsborger
  • Bosatt i Aurskog-Høland kommune
  • Personlig egnethet – kan bli lange dager og kompliserte saker
  • Må ha digital kompetanse
  • Aldersgrense: 21 til 70 år
 • Spesielle krav:
  • Ikke ansatt i Politiet, eller Domstoladministrasjonen
  • Ikke jobbe som praktiserende advokat
  • Ikke under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller -
  • Ikke være dømt til ubetinget fengsel over 1 år de siste 10 år
 • Mer informasjon finner om hva det innebærer å være meddommer, og om søknadsprosessen du her
 • Informasjon om meddommerordningen på domstolenes hjemmesider her.

Gjør verden litt mer rettferdig

– Dette er et verv for dem som ønsker å gjøre verden litt mer rettferdig. Skal man forandre verden må man begynne i det små – med seg selv, hjelpe de rundt deg og hjelpe til der man er. Ved å bli meddommer hjelper du personer fra samme kommune som deg med få en rettferdig dom. Din stemme vil telle likt som fagdommerne, sier Oddsteen.

Tingretten og lagmannsretten trenger meddommere, og til disse vervene kan alle mellom 21 og 70 år melde seg. Jordskifteretten søker også meddommere, og her søkes folk med arbeidserfaring eller utdanning innen eiendom, jord- eller skogbruk, bygg og anlegg, og plan- og bygningsrett.

Det å bli dømt av sine likemenn er en lang tradisjon i Norge og Skandinavia. I over 1000 år har vi hatt et lignende system: Først som frie menn på tingene under og før Vikingtiden – i Aurskog-Høland var det på Eidsivating, der dagens lagmannsrett er – og senere av lekdommere. Helt fra 1700-tallet hadde vi et system for lekdommere, og senest i 1885 ble det lovfestet at det skulle være meddommere – vanlige folk som dommere på lik linje med fagdommere.

Slik gjør du

Å være meddommer er mer enn bare en tradisjon – det er et prinsipp. For at rettferdigheten skal gjelde for alle, må vi sikre at vi ikke bare dømmes etter gjeldende lov og rett, men også av de som er som vi er.

– Enten du er fattig eller rik, stor eller liten, mann eller dame eller noe imellom, så trenger vi deg til å melde deg frivillig. De eneste kravene vi har er at du må være bosatt i Aurskog-Høland kommune, ikke være dømt til lang straff, være mellom 21 og 70 år gammel, og kunne forstå norsk godt muntlig og skriftlig. Vi i Romerike skal ikke dømmes av en bosatt i Indre Troms eller Stavanger – vi skal dømmes av raumer, som vi het en gang i tida, sier Oddsteen.

Hvis du er interessert, skriv oss et brev med fødsels- og personnummer, yrke og/eller utdannelse, bostedsadresse, marker brevet med 23/04626, og send det til eDialog, eller lever det i skranken i innbyggertorget på rådhuset i Bjørkelangen mellom klokken 10 og 14.

Frist: 15. mars.

Håper å høre fra deg!

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.02.2024