PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vannmålere innføres i alle nye boliger fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 skal alle nyoppførte boliger som tilknyttes kommunal vannforsyning ha installert vannmålere. Dette er starten på en langsiktig plan om gradvis innføring av vannmålere hos alle våre abonnenter, vedtatt i hovedplan vann- og avløp 2022- 2033.

For eksisterende private, boliger velger man selv om man ønsker vannmåler eller ikke. Per dags dato er det ca. 2 % av private abonnenter som har installert vannmåler.

Det finnes fordeler med en nøyaktig måling av vannforbruk. Man betaler for det som er faktisk forbruk, i stedet for at vanngebyrene beregnes ut ifra størrelse på bolig og eiendom. Dette sikrer en mer rettferdig fordeling av kostnadene knyttet til vannforsyningen. Vi antar at de fleste ikke kommer til å merke stor forskjell på de kommunale årsgebyrene. En annen fordel er at abonnentene selv har kontroll på sitt eget forbruk. På den måten er det enklere å oppdage rørbrudd og lekkasjer som kan oppstå i private hjem. Dette minimerer skadepotensialet ved lekkasjer, og er bra for økonomien din, huset og miljøet.

Vannmåler leies av kommunen, slik at kommunen dekker bekostningen ved innkjøp. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet for vann og avløp. I leien inkluderes anskaffelse, kontroll, vedlikehold og utskifting av vannmålere. Du er selv ansvarlig for at vannmåleren installeres av godkjent rørleggerfirma. Rørlegger søker om vannmåler via Entreprenørportalen. Aurskog-Høland kommune - Tilknytning vann og avløp (aurskog-holand.kommune.no)

Forfatter: Marte Taraldrud

Sist endret: 17.12.2021