PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilknytning vann og avløp

Både nye byggetiltak og eksisterende boliger som ønsker tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløspnett må søke om dette.

Ved fradeling av eiendom i kommunalt forsyningsområde må det søkes om kapasitetsbekreftelse for vann- og avløp i forkant av fradeling.

Det må søkes om en bekreftelse på at vann og avløp er sikret ved nye tiltak på eiendommen, dersom tiltaket øker antall kvadratmeter P-rom eller belaster vann- og avløpsnettet på en ny måte.

 

Hvordan søker jeg?

Du finner riktig søknadsskjema under, fyller inn skjema og sender det inn til postmottak@ahk.no.

Søknaden vil bli behandlet innen tre uker etter den er mottatt. Søknaden må være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.

For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.

Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

Den som utfører arbeidene skal ha ADK-bevis.

Ledningsstrekket skal måles inn, inntegnes i ei SOSI-fil og oversendes kommunen per e-post til driftskoordinatoren ved kommunalteknisk drift før brukstillatelse blir gitt.

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsnett:

Bilde av skjema for tilknytning

Søknad om kapasitetsbekreftelse:

Bilde av søknadsskjema for kapasitetsbekreftelse

Søknad om bekreftesle på sikret vann og avløp ved nye tiltak:

Bilde søknadsskjema nye tiltak

Hva koster det?

Det koster ingen ting å søke om tilknytning eller kapasitetbekreftelser.

Eventuelle tilknytningsgebyrer følger av kommunens gebyrregulativ.

Les mer om vann- og avløpsgebyrene her:

Vann- og avløpsgebyrer

 

 

Har du flere spørsmål?

Kontakt kommunens servicekontor

E-post: postmottak@ahk.no 

Telefon 63 85 25 00 (spør etter kommunalteknisk drift)

 

Sist endret: 30.12.2019