PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digitale søknader via Entreprenørportalen

Aurskog-Høland kommune tar nå i bruk Gemini Privat og oppfordrer foretak til å ta i bruk Entreprenørportalen. Powel har endret navn til Volue, og har nå utviklet denne løsning som er med på å forenkle søknadsprosesser på tiltak som er på, eller blir koblet på kommunalt ledningsnett. Kommunalteknisk oppfordrer foretak til å registrere seg og det vil i løpet av uke 26 bli sendt ut skriv hvor vi inviterer til et informasjonsmøte i slutten av august.

I bildet:

HJELPER DEG: Jenny Foss Gulliksen jobber som oppmålingsingeniør på Kommunalteknisk og kan hjelpe dersom det er praktiske utfordringer knyttet til entreprenørportalen. Send mail til va@ahk.no

Utvendig rørleggerarbeid som skal knyttes til kommunalt nett skal utføres av foretak som er godkjent. Virksomheter med kompetanse innenfor VA faget, som rørleggerfirmaer, entreprenører, konsulenter og rådgivere er eksempler på godkjente foretak. Før oppstart av tiltak må det søkes om godkjenning for å utføre denne type arbeid. Her kommer denne løsningen inn for å gjøre søknadsprosessen lettere for de involverte.

Volue har utviklet en nettløsning for foretak som opptrer søknadsansvarlige ved søknad om tilknytting til kommunalt vann- og avløpsnett. I denne løsningen er det mulig å tegne ledninger, kummer og tilhørende utstyr direkte inn i nettportalen. Dette forenkler prosessen blant annet ved at man nå ikke trenger å be om kart, ettersom kartet dukker opp underveis i søknaden. Det vil si at nå skal søknad om sanitærabonnement, melding om arbeid på ledningsnett, søknad om utslippstillatelse og ferdigmelding av utført arbeid levers digitalt via entreprenørportalen. Flere av kommunene i Oslo-regionen vil ta i bruk denne løsningen, og foretaket vil da ha full oversikt over alle sine saker i de aktuelle kommunene i denne nettportalen.

Kommunalteknisk oppfordrer foretak til å registrere seg og ta i bruk denne nettportalen. Foretaket får da en superbruker som kan opprette brukere til andre i foretaket. Det vil bli sendt ut invitasjon i løpet av uke 26 hvor vi inviterer til informasjonsmøte. Vi ser frem til at foretak melder interesse og tar kontakt med Jenny Foss Gulliksen på va@ahk.no for å kunne melde seg på eller eventuelt andre henvendelser rundt entreprenørportalen. Får du ikke informasjonsbrev håper vi allikevel at dere som virksomhet tar kontakt om dette berører dere. På informasjonsmøtet vil det bli informert om hvordan registrere seg om det trengs, men hovedfokuset blir annen praktisk info rundt nettportalen. 

Skulle det være at virksomheten eller man er privatperson og ikke kan bruke entreprenørportalen er det fortsatt mulig å sende inn sanitærmelding som før. Minner også om at nødvendig byggetillatelse for tiltak fortsatt må søkes om i forkant som tidligere uavhengig av om man bruker entreprenørportalen eller vanlig skjema.  

"Godkjente foretak trenger å registrere seg for å få tilgang. Fremgangsmåten på hvordan registrere seg kommer frem i veiledningsvideoen som Volue har publisert her."

Forfatter: Kjersti Hjerpeton Karlstad. FOTO: Kenneth Halvorsen Ruud

Sist endret: 24.06.2021