PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vaksinesenteret åpner på torsdag

Neste uke starter koronavaksineringen av dem over 85 år. De skal møte til vaksinasjon på vaksinesenteret i flerbrukshallen på Bjørkelangen skole.

I bildet: Marita Hoftvedt er medlem av kommunens vaksinegruppe og ansvaret for dialogen med innbyggerne.

– På torsdag tar vi bruk vaksinesenteret. 90 innbyggere og noe helsepersonell skal få sin første dose i løpet av uken. I tillegg skal de som fikk første dose i uke 1, få dose nummer to, men de blir vaksinert på sykehjemmene, forteller Marita Hoftvedt, som er med i kommunens vaksinegruppe. 

Der har hun ansvaret for dialogen med innbyggerne.

I løpet av årets tre første uker har det blitt satt mer enn 200 vaksiner i vår kommune, mesteparten i sykehjem og i omsorgsboliger. Nå har alle som ønsker vaksine i sykehjem og omsorgsboliger fått sin første dose.  

Kommunens vaksinegruppe.

Brev til alle over 75 år

– Foreløpig er det sendt ut informasjon til alle innbyggere over 75 år. De må gi tilbakemelding på e-post eller telefon om de vil ta vaksinen, forteller Hoftvedt.  

Når vaksineringen av innbygger ei alderen 75-84 starter,  kommer an på hvor mange vaksiner vi får de neste ukene. Vi starter sannsynligvis innen utgangen av februar.  Vi følger FHI sin anbefaling for prioritering av hvem som skal få vaksiner. Den finner du her. 

– Det er ikke fastsatt når brev til 65+ går ut, men vi jobber med å undersøke muligheten for en automatisk form for varsling og booking av tid. Nå driver vi innbyggerdialogen  manuelt, det er tid- og ressurskrevende. Det ville vært mer effektivt for innbyggerne om de kunne booke tid selv via kommunens hjemmeside på sikt. Men det vil ikke drøye veldig lenge før også 65+ mottar brev, forteller Hoftvedt.

Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp vil også bli innkalt i denne gruppen. Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge. Den finner du her. 

Helsedirektoratet jobber med et verktøy fastlegene skal benytte for å finne frem til de rette personene i gruppen 18-65 som har fortrinn. 

Positive til vaksine 

Nesten alle som har fått tilbud om vaksine, har takket ja til den. 

 – Det har vært dager der telefonen har ringt kontinuerlig. Noen har nok opplevd noe venting, men vi opplever at de som ringer er glade for at vaksinen endelig er her, og de aller fleste vil ta vaksinen, sier Hoftvedt. 

Vaksineringen så langt har gått veldig bra. Sykepleierne som setter vaksinene har fått ut flere vaksiner av glassene enn først forespeilet, og dermed har også flere blitt vaksinert Det har gått bra med alle pasientene, og det er rapportert om minimalt med bivirkninger.   

Mange i sving 

Det er mye arbeid som ligger bak når en hel kommune skal vaksineres. Ansatte på tvers av enheter og tjenester jobbet sammen om planlegging og organisering av massevaksineringen, både på sykehjemmene, omsorgsboligene og nå vaksinesenteret. I tillegg engasjerer frivilligheten seg i arbeidet. Informasjon skal sendes ut til alle innbyggere, det holdes kurs for de som setter vaksiner, vaksineteam og vaktlag må organiseres, innbyggere som vil ta vaksinen skal registreres og få time til vaksinasjon.  

De siste ukene har det vært stor aktivitet i flerbrukshallen på Bjørkelangen skole. Det er mye som skal ordnes når den skal gjøres om til et vaksinesenter.  Det har kommet opp nye skilter utvendig og innvendig, og hallen er delt opp i vaksinasjonsbåser og ventesoner.  

Her har «Grønt først» og miljø stått i fokus. Byggegjerder og  veiduker som båsene består av, skal brukes om igjen. Mens stoler, bord og tepper er lånt.  

Mer om vaksineringen i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 22.01.2021