PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se kommunestyret live

Mandag er det kommunestyremøte. Hvordan er pengene blitt brukt i månedene som gikk? Hvordan har koronapandemien påvirket, og hva må justeres? Svaret får du her. Politikerne skal dessuten ta en avgjørelse om kjøp av tomt til omsorgsboliger på Hemnes, og de får ti gode råd fra barn og unge i kommunen. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 20. juni, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Omsorgsboliger: Kjøp av tomt på Hemnes

Politikerne skal i tillegg behandle sak om kjøp av tomt på Hemnes. I november/desember 2021 ble det igangsatt en omregulering med tanke på etablering av omsorgsboliger/boliger på Hemnes på Sykehjemsveien 2, som er kommunens eiendom. Tomta er uten bygninger og benyttes i dag som parkeringsplass for ansatte ved sykehjemmet, bokollektivet, pendlere m.fl.
Da eiendom nord/øst for tomta, Sykehjemsveien 4, også er regulert til sentrumsformål, ble også denne innlemmet i planområdet. 

Detaljreguleringen er godt i gang og antas være gjennomført høsten 2022. Mulighetsstudien viser at det maksimalt kan bygges 18 omsorgsboliger på Sykehjemsveien 2. Innspill og merknader taler for at det er hensiktsmessig å erverve Sykehjemsveien 4. Fotavtrykket på bygget kan dermed i skissefasen gjøres større, samt redusere bygningens høyde. 

Du kan se hva politikerne mener om saken her.

Tertialrapporten

Politikerne skal behandle tertialrapport for 1. halvår 2022. Tertialrapporten forteller om kommunens drift og tjenesteområder i den første delen av året. Rapporten sier noe om hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, hvordan kommunen har jobbet i månedene som har gått, utvikling og utfordringer, utvalgte resultater og viktige begivenheter. I tillegg forteller rapporten om økonomistatus i forhold til vedtatte budsjetter, og kommer med eventuelle forslag til justeringer det vil være behov for det.

– Driften er i stor grad preget av konsekvensene av koronapandemien. Koronapandemien har gitt høyt sykefravær og stor arbeidsbelastning for de som har vært på jobb i første tertial, sier kommunedirektøren Inger Hegna i saksfremlegget.

Utgifter som har oppstått grunnet håndtering av koronapandemien i Aurskog-Høland er rapportert å utgjøre 17, 7 millioner kroner. Dette er hovedsakelig utgifter knyttet til ekstra lønnskostnader ved økt sykefravær, fravær grunnet karantene og bruk av vikarer. De forslåtte økningene av sektorenes rammer på til sammen 28,9 millioner kroner oppveies av høyere inntekter slik at den opprinnelige budsjetterte balansen forventes opprettholdt. For alle sektorene meldes det om usikkerhet knyttet til de totale strømkostnadene for 2022.

– Budsjettene ble utarbeidet på et tidspunkt hvor forventningen til prisutviklingen var en annen enn det realitetene har vist. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere forbruket, og dette arbeidet fortsetter, sier Hegna.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.06.2022