PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ti råd fra barn og unge

Hva er viktig for barn og unge i kommunen vår? Barn og unge i Aurskog-Høland kommune har kommet sammen og blitt enige om ti råd til kommunens politikere. Alle skolene i kommunen har hatt besøk av representanter fra ungdomsrådet, og har deltatt i diskusjoner om hva som er viktig for dem og deres framtid. Se deres råd her!

Ungdomsrådet har initiert, planlagt, gjennomført og ledet en prosess som har involvert og engasjert barn og unge i hele Aurskog-Høland. Ungdomsrådet har blitt tatt imot på skolene, og opplever at samarbeidet med elevråd og ledelse på skolene har vært godt.

Barn og unges talerør

Arbeidsmetoden har sikret bred medvirkning geografisk og aldersmessig, har den sikret at et mangfold av interesser og synspunkt har kommet fram og blitt vurdert underveis i prosessen. I tillegg har ungdomsrådet fått markedsført seg selv, vist hva de jobber med og hvem de er. Det er i seg selv viktig for å sikre at barn og unge har tillit til ungdomsrådet og ser på den som sitt talerør i samfunnsdebatten, samt at det bidrar til framtidig rekruttering til ungdomsrådet og ungdomsmedvirkning i kommunen.

Ungdomsrådet har selv ført de ti rådene i pennen, med begrenset veiledning fra administrasjonen. Det har vært et bevisst grep for å sikre en tydelig stemme fra barn og unge i kommunen. Rådene har ikke prioritert rekkefølge.

Barn og unges ti råd til politikerne i Aurskog-Høland kommune:

  1. Ungdom må få tilgang på jobbfellesskap, arbeidserfaring og varierte arbeidsplasser i Aurskog-Høland.
  2. Ungdom skal ha desentraliserte skole- og utdanningsmuligheter.
  3. Det må bli enklere å komme seg fra A til Å.
  4. Ungdom vil ha trygge reiseveier.
  5. Alle skal ha tilgang til stabilt og sikkert høyhastighets- og mobilnett.
  6. Ungdom krever virkemidler som gjør det enklere å etablere bedrift og skaffe seg bolig.
  7. Det må bli lettere å få psykisk helsehjelp.
  8. Vi må ta vare på distriktenes attraktivitet med nærhet til naturen.
  9. Ungdom mener lokalsamfunnet må utvikles med møteplasser og lokaler for unge gründere og frivillige.
  10. Ungdom må bli hørt

Omsettes til praksis

For at ord om ungdomsengasjement og -medvirkning skal omsettes til praksis er det viktig at de ti rådene fra barn og unge i Aurskog-Høland brukes i kommunens planverk. Kommunedirektøren foreslår derfor at rådene skal legges til grunn for arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.

Dette innebærer at rådene vil utgjøre et av grunnlagsdokumentene for planprogrammet, samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen. Disse dokumentene samt saksframlegg i forbindelse med kommuneplanen skal synliggjøre hvordan rådene er vurdert og fulgt opp i kommuneplanarbeidet.

– På denne måten sikres ungdomsmedvirkning gjennom hele planprosessen slik ny veileder for barn og unge i plan- og byggesak tilsier. Kommuneplanen legger føringer for all kommunal planlegging og virksomhet, noe som tilsier at rådene vil bli fulgt opp politisk og administrativt framover, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Du kan se hva politikerne mener om saken her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.06.2022