PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

24.6.2021: Koronasertifikat og oppdaterte koronaregler

Har du fått med deg koronareglene som gjelder nå? Hvor mange kan vi ha på besøk, hvordan er det med skjenking, og hvilket nivå gjelder for skoler og barnehager? Torsdag 24. juni ble Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Reglene som gjelder for dette, og full oversikt over tiltakene finner du her.

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

Torsdag 24. juni ble Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder og har et gyldig koronasertifikat kan dermed komme inn i Norge. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering. Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

2021-6-24-korona.png

(Trykk på bildet for å få opp større visning.)

Lokale koronaregler

Smittesituasjonen i vår kommune har hatt en positiv og god utvikling. Smittetallet er per nå lavt, og ser ut til å ha stabilisert seg. Vi har ikke lenger lokale koronaregler spesielt for vår kommune. Vi følger nå de nasjonale tiltakene. Disse finner du under.

Nasjonale koronaregler

Ankomst Norge

 • Fortsatt innreiserestriksjoner.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende til Norge fra områder med karanteneplikt må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. Ved negativ test tatt tidligst 3 døgn etter ankomst, kan personer på karantenehotell gjennomføre resten av karantenen i egen bolig / annet egnet sted. 
 • Unntak for karantene/testing/registrering for personer som kan dokumentere, med EUs koronasertifikat, status som fullvaksinert eller gjennomgått covid-19.
 • Åpning for innreise for noen personer i EØS-området med relasjon til personer bosatt i Norge, som for eksempel foreldre, voksne barn og kjærester over 18 år.
 • De som er beskyttet med én dose vaksine etter tre uker slipper karantenehotell, og skal tilbringe karantenen på egnet sted, dersom de kan fremvise EUs koronasertifikat.
 • Unntak for opphold på karantenehotell for reisende som har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen med 14 dagers smittetall under 500 per 100 000 innbyggere de siste to ukene (mørkerødt) og som har egnet karantested.
 • Reisende som har oppholdt seg i Storbritannia må ha innreisekarantene på karantenehotell på grunn av stor forekomst av virusvarianten Delta.
 • Reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst etter 3 døgn. Dette vil også gjelde for personer som har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen/Storbritannia dersom smittestatus i landet endres til mørkerødt.

Sosial kontakt

 • Maks 20 gjester, oppfordring til å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jamfør egen bransjestandard.

Restauranter, kafeer, barer

 • Innslippsstopp kl. 24.00.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsliv

 • Generelle smitteverntiltak.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer

 • Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av
  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Se plan for gradvis gjenåpning for detaljer.

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten.
 • For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Noen lettelser i krav om innreisekarantene for toppidrettsutøvere og støttepersonell, se regjeringen.no.

Mer informasjon

Mer informasjon om smittesituasjonen i vår kommune, hvor mange vaksinedoser vi får i ukene som kommer og hvem som skal få dem, finner du her.

 • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset, eller vil ta koronatest – RING LEGEVAKTEN på 116 117! 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.06.2021