PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

21.1.21: Nye skjenkeregler

Fredag oppheves det landsdekkende skjenkeforbudet. Nå er det opp til hver enkelt kommune å bestemme. Torsdag vedtok formannskapet hva som skal gjelde for vår kommune. Hvordan blir reglene i Aurskog-Høland? Se diskusjonen og vedtaket her.

Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. Ordfører, kommunedirektør og politisk sekretær satt på rådhuset, mens resten av formannskapsmedlemmene deltok digitalt, via Teams. 

Nye skjenkeregler

Tidligere denne uken gikk flertallet i Stortinget inn for at kommuner med lavere smitte skal kunne servere alkohol, og regjeringen opphevet den generelle skjenkestoppen som har vart fra 4. januar. De nasjonale reglene sier nå skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Endringene trer i kraft midnatt natt til fredag 22. januar. Det gjør at kommuner med høyere smittetrykk fikk to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale. Dermed var det opp til formannskapet i Aurskog-Høland å bestemme om de ønsket å åpne opp for skjenking, eller om kranene fortsatt skulle være stengt her vår kommune. Smittevernoverlege Lasse Christensen mener det ikke er nødvendig å forlenge skjenkestoppen i Aurskog-Høland kommune.

– Ut fra min forståelse av den lokale smittesituasjonen er det ikke behov for å foreta endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte på dette punktet. Sentral forskrift ivaretar smittevernet på dette området på en god måtte, sier Christensen i sin abefaling. 

Kommunedirektøren anbefalte at kommunen legger seg på de nasjonale bestemmelsene, og at alkoholservering kan skje ved de steder som har skjenkebevilling fra og med fredag 22. januar 2021, på de vilkår som den sentrale covid-19-forskriften legger opp til. Det betyr at det ikke behov for å gjøre endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, fordi
den for serverings- og skjenkesteder viser til den sentrale covid-19-forskriften.

Kommunedirektøren tok også en gjennomgang av hva våre nabokommuner på Romerike går for. Hør hennes gjennomgang her. Et samlet formannskap stemte for å følge de nasjonale retningslinjene. 

Dette gjelder nå

Selv om skjenkestoppen opphører, gjelder likevel følgende begrensende regler i den sentrale covid-19-forskriften:

  • Alkoholserveringen skal skje ved bordservering
  • Det skal være sitteplasser til alle gjester
  • Servering av alkohol kan bare skje til dem som får servert mat
  • Nye gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.00
  • Det skal ikke serveres alkohol etter klokken 24.00

Det betyr i praksis at bare spisesteder som har skjenkebevilling kan åpne opp for alkoholservering.

Lokale koronaregler

De lokale koronareglene skal opp til ny behandling i formannskapet 8. februar. De lokale koronareglene gjelder blant annet munnbind, hjemmekontor, sosiale sammenkomster og arrangementer.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.01.2021