PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye lavterskeltilbud for angst og depresjon

1. september kommer Psykisk helse og avhengighet med flere nye tilbud.

Tilbudene er av kort varighet, lett tilgjengelige og basert på kognitiv terapi. Målet er å komme tidlig til for å forhindre at problemene utvikler seg. Her vil man lære seg mestringsverktøy som kan benyttes for å håndtere psykiske plager. 

– Tilbudet er for deg over 18 år, med relativt nyoppståtte milde til moderate angst- og depresjonsplager. Dette tilbudet skiller seg ut ved at det ikke er vedtaksberettiget og krever ingen henvisning. Det vil si at man kan ta direkte kontakt med oss for å få avklaring om et tilbud hos oss er aktuelt eller ikke, sier Rebin Badkan, kommunepsykolog i Aurskog-Høland kommune. 

Du kan kontakte Psykisk helse og avhengighet på 907 18 720 mandager, tirsdager og onsdager kl. 11–13.  

Psykisk helse tilbyr 

  • Kurs for å mestre panikkangst 
  • Kurs for å mestre depresjon 
  • Veiledet selvhjelp 
  • Individuelle samtaler 

– Vi har erfart at det er et behov for at innbyggerne får et raskt og tilgjengelig tilbud. Angst- og depresjonslidelser utgjør de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen og har betydelige konsekvenser for den enkelte, familien og samfunnet, sier Badkan. 


Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er angst og depresjon rangert på 8. og 9. plass over lidelser som gir størst sykdomsbyrde og er av de vanligste årsakene til redusert arbeidsevne, sykefravær og uføretrygd i Norge. 

Kompetanseheving 

Dette tilbudet baserer seg på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.  

– Kognitiv terapi handler om å forstå sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer, sier Badkan. 

Psykisk helse og avhengighet har lenge forberedt seg til dette tilbudet gjennom kompetanseutvikling og rekruttering. 

 – Vi har over tid bygget kompetanse innen kognitiv terapi til flere av de ansatte i virksomheten. De siste to årene har vi også rekruttert to psykologer. Senere i høst kommer det på plass enda en spesialterapeut. Med bakgrunn i dette arbeidet kjenner vi oss godt rustet til oppstart, sier Gro Kalvenes, leder på Psykisk helse og avhengighet.  

Mer om tilbudene finner du her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 18.09.2020