PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Psykisk helse og avhengighet

Avdelingen for psykisk helse og avhengighet har tilbud til deg som er over 18 år og som har utfordringer med psykiske plager og/eller en form for avhengighetsproblematikk.

Våre team er flerfaglige. De kan tilby forebyggende tiltak og gi deg støtte slik at du mestrer utfordringene du har bedre. 

Telefonnr. til psykisk helse og avhengighet: 67 20 52 71 (hverdager kl. 10-14).

Vi tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du enten ta kontakt med fastlegen din, eller kontakte legevakten på telefon 116 117.

En oversikt over tilbudene våre 

Lavterskel angst og depresjon (LAD)

LAD består av et team som tilbyr psykisk helsehjelp for voksne personer over 18 år, bosatt i Aurskog-Høland kommune. Tilbudet er for deg som opplever nyoppståtte, milde til moderate angst- og depresjonsplager. Tilbudet er basert på kognitiv terapi.

Du kan selv ta direkte kontakt med oss for å få avklaring om et tilbud hos oss er aktuelt eller ikke. Det kreves ingen henvisning.

Dersom du har behov for langvarig terapi, er ikke dette det riktige tilbudet for deg.

Passer tilbudet for deg?

Dette er et tilbud av kort varighet. Målet er å komme tidlig til for å forhindre at problemene utvikler seg. Du vil lære deg mestringsverktøy du kan benytte for å håndtere dine psykiske plager. Tilbudet er for milde til moderate angst- og depresjonsplager.

Kontaktinformasjon

For en avklaring om tilbudet er riktig for deg, kan du ringe oss på 907 18 720 mandager, tirsdager og onsdager kl. 12–14. Vi kan sammen finne ut hvilke av våre tilbud som passer best for deg. Vi betjener kun på telefon. SMS blir ikke besvart.

Du kan også kontakte oss via henvendelsesskjemaet under. Vi vil da ringe deg opp i vår telefontid i løpet av uken. Kontaktskjema

Hva kan vi tilby?     

  • Kurs

Et kurs om grubling, bekymring og søvn. Kurset består av undervisning om disse temaene og vi presenterer hvordan man kan ta kontroll over grubling og bekymring. Det er individuelle øvelser og diskusjonsøvelser i små grupper knyttet til disse temaene. Det er 3 samlinger, hver på 2.5 timer, med innlagte pauser. Samling 1 og 2 er om tanker, følelser, grubling og bekymring. Samling 3 er om søvn.              

  • Veiledet selvhjelp

Et tilbud for deg som ønsker å jobbe med utfordringene dine på egen hånd, med noe veiledning fra en terapeut. Dette er et tilbud for depressive plager og angstplager hvor du ser gjennom ulike selvhjelpsvideoer på nettet basert på kognitiv terapi. Du vil da jobbe deg systematisk gjennom programmet og de praktiske øvelsene samtidig som du har samtaler med en terapeut.         

  • Individuelle samtaler

I noen tilfeller tilbyr vi individuelle samtaler av kort varighet. Du lærer deg verktøy til å håndtere dine angst- og depresjonsplager basert på kognitiv terapi.

Bildeterapi

Personlig utvikling gjennom en skaperprosess med bruk av for eksempel tegning, maling, leire og reflekterende samtaler.  

Illness Management and Recovery (IMR)

Lære seg å leve med sykdom i gode og mindre gode faser, ved å sette seg tilfriskningsmål.

Varighet: Ett år. Ukentlige oppmøter på 90 minutter varighet.

Sted: Helsehuset, Parkeveien 2, 1940 Bjørkelangen

Aktivitetshuset Veikrysset

Veikrysset er en sosial møteplass. Målet er å bidra til økt livskvalitet gjennom meningsfulle aktiviteter. Vi har åpent mandag til fredag 10 – 14. Vi tilbyr aktiviteter som turgruppe, spille spill/puslespill, kreativt verksted, quiz, musikkgruppe og yoga/mindfullness. Det vil også bli avholdt kurs og foredrag, samt markeringer av spesielle dager/høytider.

På vår facebook – side Veikrysset, finner du informasjon om ukeplan og arrangementer.  

Sted: Hølandsveien 2008, 1960 Løken 

Foring av settefisk

Møteplass og aktivitetstilbud. Ring tjenesten for å avtale oppmøte.

Sted: Bjørkelangen. Tid: Fredager kl 10.30 - 13.

FYSAK Styrke

Kommunen har tilbudet Fysak, som er tilbud om fellestrening for å komme i gang med fysisk aktivitet i hverdagen. Les mer her: Hjelp til fysisk aktivitet

Friluftsglede et tilbud for deg som ønsker endring i livet ditt

Friluftsglede er psykisk helsearbeid og et terapeutisk gruppetilbud med utgangspunkt i erfaringsbasert læring med naturen som terapirom. Tilbudet gir en innføring i grunnleggende friluftslivferdigheter og de 5 hverdagsglede-grepene.

Les mer om tilbudet her.

COS-kurs (for foreldre)

Circle of Security - Trygghetssirkelen - kurs for foreldre

Ny gruppe for småbarnsforeldre starter 20 september. 

sted: Haneborg skole. Tid: 8 mandager 17.30-19.30

Påmelding her

Invitasjon:

 

Nettverksmøter

Et nettverksmøte er et møte der du og ditt nettverk møtes for å snakke om noe som oppleves utfordrende for deg, og der dere sammen kommer fram til gode løsninger.

Hvordan arbeider vi?

  • To fagpersoner leder møtet
  • Du velger hvem som skal inviteres (f.eks. familie, venner, naboer, arbeidskollegaer, fastlege eller andre fra det offentlige hjelpeapparatet)
  • Du velger hvor møtet skal holdes
  • Du velger hva som skal være tema for møtet
  • Møtelederne sørger for åpen dialog og fredrift i møtet

Vil du vite mer eller be om et nettverksmøte?

Spør din kontaktperson, veileder eller behandler i kommunen eller kontakt tverrfaglig koordinator:

Marianne Børke

Telefon 63852616 eller E-post: marianne.borke@ahk.no

 

Tjenester du kan søke om:

Psykiske helsetjenester

Fokus på egenmestring av lette til moderate psykiske plager. Last ned søknadsskjema:

ROP-team

Tverrfaglig oppfølging av personer som er plaget av alvorlige og sammensatte psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Last ned søknadskjema:

 

Annet:

Selvmordsforebygging

Selvmordsforebygging – informasjon om hjelpebehov for innbygger i   Aurskog – Høland kommune     

Fastlege:  Fastlegen har en øyeblikkelighjelpfunksjon på dagtid, jf. forskrift om fastlegeordningen i kommunen.   

Aurskog legekontor: Tlf. 63 85 49 30  

Bjørkelangen legekontor: Tlf. 63 85 26 70  

Helsehuset fastlegekontor: Tlf. 67 20 51 50

Hemnes legekontor: Tlf. 63 85 27 70  

Løken legekontor: Tlf. 63 85 48 90   

Legevakt: Legevakt kan bidra med akuttvurdering for mulig behov for innleggelse. Legevakt tilgjengelig hele døgnet. Telefon 116 117   

Psykisk helse og avhengighet i kommunen: Psykisk helse og avhengighet tilbyr psykiske helsetjenester. Trykk her for oversikt   

Akutteam, DPS Nedre Romerike: Tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise, både nye oppståtte kriser men også en akutt forverring av en kjent psykisk lidelse. Åpent fra kl. 08.00 – 15.30 på hverdager. Telefon 67 96 50 00.   

Mental helse sin hjelpetelefon: Tlf. 116 123  Hjelpetelefonen er en lavterskeltelefon og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke og/eller skrive med. 

Hjelpetelefoner

Trenger du noen å snakke med? Her finner du en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med. Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen. Det finnes flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her.   

Hva kan du selv gjøre?

Depresjon

Videor - selvhjelp for depresjon

Arbeidsark - selvhjelp for depresjon

 

Søvnplager

Videoer - selvhjelp for søvnplager

Arbeidsark - selvhjelp for søvnplager

 

Sosial angst

Videoer - selvhjelp for sosial angst

Arbeidsark - selvhjelp for sosial angst

 

Panikkangst

Video - selvhjelp for panikkangst

Arbeidsark - selvhjelp for panikkangst

 

Flyskrekk

Video - selvhjelp for flyskrekk

Arbeidsark - selvhjelp for flyskrekk

 

Helseangst

Video - selvhjelp for helseangst

Arbeidsark - selvhjelp for helseangst

 

Fobi

Video - selvhjelp for fobi

Arbeidsark - selvhjelp for fobi

 

App

Det finnes også en app for mestring av depresjon på egen hånd på iPhone-mobiltelefoner: søk på «depresjonsappen» i Apple Store.

Informasjonsvideoer om psykiske plager

Informasjonsvideo om depresjon 

Informasjonsvideo om angst

Sist endret: 21.05.2024