PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny krisepakke til frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivilligregisteret. Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen. Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.

Det kan søkes om: 

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter). 
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoar eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale). 
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Dette er en tillitsbasert ordning. Du som søker plikter å gi korrekte opplysninger. Dersom du er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden blir sendt. Sjekk derfor ofte stilte spørsmål og svar om ordningen før du søker.

Oppdatert søkerliste og utbetaling

Eventuelle uklarheter, spørsmål og merknader i søknaden vil kreve skjønnsmessige vurderinger som kan føre til at flere får utsatt utbetalingen av kompensasjon. Dersom organisasjonen er uenig i innretningen av ordningen, må spørsmål rettes til Kulturdepartementet, som har fastsatt regelverket på bakgrunn av Stortinget sitt vedtak. Det vil bli gjennomført kontroll i etterkant, og uberettiget eller for høy kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake.

Start søkeprosessen

Denne ordningen har lengre tidsrom og dekker flere tap av inntekter enn krisepakke 1, som kompenserte for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter i perioden 5. mars til 31. april.

Start søknadsprosessen ved å trykke her. Det kommer først 10 ja/nei- spørsmål, der du kan sjekke om dere kan søke på ordningen. Dersom dere kan søke kommer du videre til siden med søknadsskjemaet.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.08.2020