PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ingen endringer i nasjonale regler: Fortsatt gult nivå i skoler og barnehager

Regjeringen gjør ikke endringer i de nasjonale tiltakene nå, og skoler og barnehager fortsetter på gult nivå. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet er i gang med å revidere smitteveilederne for skoler og barnehager. De oppdaterte veilederne skal være klare i løpet av neste uke.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding tirsdag. For at flest mulig barn og elever skal få komme i barnehagene og på skolen, samtidig som man sikrer et godt smittevern tilpasset også de nye virusvariantene, vurderer man nå justeringer i smittevernveilederne, og ser på tiltak som gjør at barnehager og skoler kan holdes åpne selv med strengere smitteverntiltak. Det kan for eksempel bety mer uteskole, bruk av alternative lokaler og annet personale.

Selv om det nasjonale tiltaksnivået fortsatt skal være på gult nivå, mener regjeringen kommunene bør vurdere å innføre rødt tiltaksnivå lokalt der smittesituasjonen tilsier det. Samtidig jobbes det med å forsterke smittevernet også på gult nivå.

Oppfordrer til gode lokale løsninger

Kommuner, fylkeskommuner og andre barnehage- og skoleeiere oppfordres til å finne gode løsninger slik at barn og unge kan være mest mulig til stede også på rødt nivå. Blant annet bør det vurderes fleksibelt oppmøte, og å lempe på kravene til lokaler. Kommunene skal vurdere mer bruk av uteskole, og muligheten for å benytte andre fagpersoner som for eksempel miljøarbeidere, for å avlaste det pedagogiske personalet.

Skal justere trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet er i gang med å revidere smitteveilederne for skoler og barnehager. De oppdaterte veilederne skal være klare i løpet av neste uke.

Man skal vurdere trafikklysmodellen, slik at særlig gult og rødt nivå blir bedre tilpasset smittesituasjonen. Statsforvalterne skal bidra med veiledning til kommunene, og til skoler og barnehager, for å sikre god etterleve smitteverntiltakene. Statsforvalterne skal også gi veiledning til kommunene som tilsynsmyndighet.

Midler til sommerskole

Regjeringen er opptatt av å støtte faglige og sosiale tiltak for barn og unge. Derfor kan kommunene søke på 500 millioner kroner som skal brukes til å opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud. Sommerskoletilbudet skal gi elever i grunnskolen en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter sommeren 2021. Søknadsfristen for kommunene er 19. mars.

Informasjon om de nasjonale tiltakene finner du her.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.03.2021