PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mer støtte til kulturarrangementer

Ditt lag eller forening kan søke tilskudd til arrangementer og prosjekter som planlegges under koronaepidemien. I kommunestyre mandag 07.09 ble det vedtatt at det kan gis tilskudd for inntil 2/3 av kostnadene.

Kultur- og fritidsvirksomheter som planlegger åpne arrangementer under koronaepidemien, kan søke om tilskudd.

Under mandagens kommunestyre ble det vedtatt at man kan søke arrangements- og prosjektstøtte for inntil 2/3 av kostnadene istedenfor 1/3, slik det var tidligere. Dette er en midlertidig endring på grunn av korona. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den tildelte rammen til formålet.

Ønsket er at det skal bli lettere å arrangere åpne arrangementer under epidemien.

Logg inn og søk

Mer om tilskudd og "Regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål" finner du her.

Søknaden leveres gjennom digitalt skjema og krever innlogging via ID-porten. Hvis søker ikke har elektronisk ID, kan skjema mottas ved henvendelse til kommuneadministrasjonen.

Søk om støtte til ditt arrangement eller prosjekt: Søknadsportalen

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist.

Du kan søke hele året. Søknad må sendes minimum fire uker før gjennomføring.

Forfatter: Emilia Torgersen

Sist endret: 24.11.2020