PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Tertialrapport, utbygging og folkevalgtes rettigheter

Hvordan er pengene brukt så langt i år? Hvordan har renteinntekter påvirket, og hva må justeres? Onsdag var det møte i kommunestyret, og tertialrapporten sto på planen. Politikerne vedtok revidering av lokale politivedtekter, og det ble debatt om folkevalgtes rettigheter. Møtet ble filmet, og du kan se det sak for sak her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen onsdag 25. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Møtet starter klokken 18.00.

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Mange viktige saker ble behandlet i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Du kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapporten for 2. tertial. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Hvordan pengene er blitt brukt så langt i år.
  • Hvordan kommunen har jobbet i månedene som har gått.
  • Utvikling og utfordringer, utvalgte resultater og viktige begivenheter.
  • I tillegg forteller rapporten om økonomistatus i forhold til vedtatte budsjetter, og kommer med eventuelle forslag til justeringer det vil være behov for det.

Kommunedirektøren ga politikerne en orientering om tertialrapporten. Den kan du se her. Formannskapet fikk en mer detaljert orientering på forrige møte, den kan du se her.

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Kommunestyret behandlet forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter. Saken kom som svar på vedtaket i forrige kommunestyresak, valg av varaordfører, fremmer kommunedirektøren sak om utvidelse av varaordførerverv til 100 prosent stilling, og økning av godtgjørelsessats til varaordfører og gruppeledere i kommunestyret. Vedtaket skal legges på høring. 

Høyre ønsket å sende saken tilbake til administrasjonen for utredning, og begrunnet det med manglende behandling i formannskapet, og manglende utredning i administrasjonen. Utsettelsesforslaget falt mot 23 stemmer.

Du kan se hele debatten i kommunestyret her.

Leilighetsbygg i Torvveien 2

Kommunestyret skal behandle forslag om bygging av boligblokker ved kornsiloen. Utbygger søker om å få bygge to boligblokker i 4-5 etasjer, med rundt 30 boenheter. Området rundt består av småhusbebyggelse, og administrasjonen mener boligblokkene vil føre til en radikal endring av omgivelsene. Kommunedirektøren anbefaler i sitt saksfremlegg at politikerne sier nei til utbyggingen slik forslaget foreligger i dag.

– Kommunen bør avvise forslag til reguleringsplan slik det foreligger, og anbefale forslagsstiller å gå videre med et revidert og nedskalert prosjekt, med en høyde og et volum bedre tilpasset bebyggelsen rundt og områdets strøkskarakter, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Kommunedirektørens holdning til å avvise planforslaget har bakgrunn i reguleringsplanens negative konsekvenser for omkringliggende strøkskarakter, mangel på trygg gangforbindelse til sentrumsområdet og krav til sikret overvannsløsninger for å unngå flom i garasjekjeller ikke er tilfredsstillende. 

Kommunestyret vedtok å godkjenne forslaget, mot 2 stemmer.

Du kan se debatten i kommunestyret her. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg behandle blant andre disse sakene:

  • Endelig revidering av lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune
  • Endringer i selskapsavtalen for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
  • Valg av medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelser 2023-2027
  • Valg av medlemmer til eldrerådet 2023-2027
  • Valg av representanter til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Interkommunalt politisk råd (SNR)

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.10.2023