PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live

Hvordan er pengene brukt så langt i år? Onsdag er det klart for kommunestyremøte, og tertialrapporten står på planen. Politikerne skal behandle revidering av lokale politivedtekter, og hvor mange leiligheter skal det bygges i Torvveien 2 ved kornsiloen på Bjørkelangen? Hvor mange etasjer er greit, og skal det bygges gangsti? Onsdag går debatten i kommunestyret, og du kan se den her.

Kommunestyremøtet går av stabelen onsdag 25. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Møtet starter klokken 18.00.

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker behandles i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Tertialrapport

Politikerne skal behandle tertialrapporten. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

Kommunedirektøren ga formannskapet en orientering om tertialrapporten. Den kan du se her. Behandlingen i kommunestyret ser du her

Leiligheter i Torvveien 2

Kommunestyret skal behandle forslag om bygging av boligblokker ved kornsiloen. Utbygger søker om å få bygge to boligblokker i 4-5 etasjer, med rundt 30 boenheter. Området rundt består av småhusbebyggelse, og administrasjonen mener boligblokkene vil føre til en radikal endring av omgivelsene. Kommunedirektøren anbefaler i sitt saksfremlegg at politikerne sier nei til utbyggingen slik forslaget foreligger i dag.

– Kommunen bør avvise forslag til reguleringsplan slik det foreligger, og anbefale forslagsstiller å gå videre med et revidert og nedskalert prosjekt, med en høyde og et volum bedre tilpasset bebyggelsen rundt og områdets strøkskarakter, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Kommunedirektørens holdning til å avvise planforslaget har bakgrunn i reguleringsplanens negative konsekvenser for omkringliggende strøkskarakter, mangel på trygg gangforbindelse til sentrumsområdet og krav til sikret overvannsløsninger for å unngå flom i garasjekjeller ikke er tilfredsstillende. Kommunedirektøren mener disse tre forholdene hver for seg – og ikke minst samlet, gir grunnlag for å avvise planforslaget.

Et samlet formannskap vedtok å godkjenne forslag til reguleringsplan for Torvveien 2. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret onsdag.

Hva politikerne bestemmer kan du se direkte her. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

  • Endelig revidering av lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune
  • Endring av forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter.
  • Endringer i selskapsavtalen for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
  • Valg av medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelser 2023-2027
  • Valg av medlemmer til eldrerådet 2023-2027
  • Valg av representanter til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Interkommunalt politisk råd (SNR)

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.10.2023