PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Korona, skjenking og mangfold og inkludering

Mandag var det møte i kommunestyret. Politikerne vedtok planprogram for mangfold og inkludering, og det ble diskusjon rundt skjenkebevilling og ordførerlønn. Se debatten her! I tillegg kan du få med deg en orientering om hvordan kommunen har jobbet rundt koronasituasjonen. Møtet ble streamet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 7. september, og møtet ble overført på Kommune-TV. Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av.

Hele sakslisten finner du her.

Koronahåndtering

Kommunestyret fikk blant annet en orientering om kommunens håndtering av koronautbruddet. Underveisevalueringen har som hensikt å kvalitetssikre og eventuelt gjøre nødvendige forbedringer og endring.

– Vi har fått til dette med dugnadsånd. Mange har strukket seg langt for å ta vare på de eldre, og for å holde hjulene i gang. Vi har lært ekstremt mye i denne prosessen, sa kommunedirektør Inger Hegna i sin orientering.

Politikerne roste kommunens håndtering av situasjonen, og hadde blant annet spørsmål om covid19-avdelingen på Bjørkelangen sykehjem. Hele orienteringen kan du se her.

– Det er hyggelig å tilhøre Aurskog-Høland kommune, som har hatt så få smittetilfeller. Det er også takket være at det er veldig mange som har gjort en betydelig innsats. Det er mange som skal takkes og som har stått på enormt, som gjør det fortsatt, og som har vært veldig fleksible, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

Oppdatert informasjon om koronavirussituasjonen i Aurskog-Høland kommune finner du her.

– Jeg er stolt av at vi har en handlekraftig administrasjon, og en god politisk styring i kommunen, sier Dorthea Enger (Sp).

Under eventuelt tok politikerne til orde for digitale møter for å ivareta smittevern på en bedre måte. Diskusjonen kan du se under «eventuelt» på slutten av møtet.

Mangfold og inkludering

Politikerne behandlet også planprogram for kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling. Kommunedelplanen vil løfte hvordan likestilling gjennom likeverd, like muligheter og like rettigheter kan fremmes for alle innbyggere i kommunen, samt forhindre diskriminering. Planen med tilhørende tiltak skal bidra til å skape inkluderende fellesskap uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, sosial bakgrunn, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kommunestyret var positive til planen.

– Det planprogrammet synes vi er et solid dokument. Jeg vil spesielt berømme at alle innspill er vurdert og kommentert på en solid måte, og er også glad for at det er foreslått å ha en politisk representant i referansegruppen, sier Turid Dahlum Nilsen (Ap).

Posisjonspartiene foreslo Arnfinn Wennemo (KrF) som politisk representant. Opposisjonen ønsket Elias Halvorsrud (SV).

– Her handler det om å ha rett person på rett plass. Elias har frontet inkludering i kommunen i mange år, og har flere ganger stått på denne talerstolen og snakket for inkludering, mangfold og likestilling, sier Dahlum Nilsen.

Etter et gruppemøte trakk Wennemo sitt kandidatur, og et samlet kommunestyre stilte seg bak Halvorsrud. Se debatten her.

Skjenkebevilling

Kommunestyret behandlet i tillegg søknad om fast skjenkebevilling til Big Dream Arena.

– Vi heier så veldig på alle som vil noe, starte opp noe. Så min ryggmargsrefleks sier «yes, vær så god, kjør på». Det tenkte jeg først, og så leste jeg litt mer på innstillingen, og så ble det litt annerledes for meg. Jeg er fristet til å være litt sleivete: Det smaker litt av ut med barna og inn med alkohol. Jeg ønsker meg inn med barn og ut med alkohol, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Wennemo henviste til en uttalelse fra NAV som påpekte at det er uheldig med alkoholservering i forbindelse med idrett og arrangement beregnet på familier, og barn under 18 år. KrF ønsket å si ja til skjenkebevilling ved spesielle arrangementer, som konserter, messer og hesteshow, men ikke ved vanlig konkurranse eller trening. Wennemos forslag falt. Hele diskusjonen kan du se her.

Ville senke ordførerlønnen

Politikerne behandlet i tillegg revisjon av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter. Her ble det blant annet diskusjon om politikergodtgjørelser. Ordfører ønsket å senke ordførerlønnen, andre mente at endring av godtgjørelser burde vente til neste kommunestyreperiode. Debatten kan du se her. 

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020