PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva mener du? Kommmuneplanens samfunnsdel på høring!

Hvordan skal kommunen vår se ut i framtida? Hvor skal vi bygge boligene, og hvordan skal kommunen se ut når barna våre vokser opp? Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål og føringer for utviklingen av Aurskog-Høland fram til 2036, og vi vil ha din mening. Høringsfrist er juni 2024.

Kommuneplanen staker ut kursen for både samfunnet Aurskog-Høland, og kommunen som organisasjon. Den gir grunnlaget for framtidig utvikling av Aurskog-Høland, og føringer for kommunens politiske og administrative arbeid. 

20. mars 2024 vedtok kommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi på høring.

Hva er på høring?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet, og kommunen som organisasjon. Den gir føringer for kommunens tjenesteproduksjon og arbeid, og inneholder en arealstrategi som viser de langsiktige arealdisponeringene. Kommuneplanens samfunnsdel skal også inneholde en handlingsdel. Det er tidligere vedtatt at økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel.

I samfunnsdelen brytes kommunens tre hovedmål ned til delmål. Disse underbygges av strategier som viser hvordan kommunen skal arbeide for å oppnå målene. Målene og strategiene vil legge rammer for tiltak i økonomiplanen for 2025-2029 og budsjettet for 2025. I tillegg skal andre planer og strategier konkretisere føringene fra samfunnsdelen.

Åpne møter

Du kan delta på åpne møter om kommuneplanen. Politisk og administrativ ledelse vil delta på møtene. Politisk ledelse vil holde en innledning om kommuneplanen før det gjennomføres en workshop. Her kan du stille spørsmål, og si sin mening i plenum. Det blir enkel servering, kaffe og te. Møtene er åpne for alle. Foreløpig møteplan:

  • 18. april, Hemnes. Møtet på Hemnes blir i kultursalen på Bråte skole. Deltakere er ordfører, varaordfører, kommunalsjef samfunnsfunksjoner og næring, rådgiver overordnet plan og SLT-koordinator.
  • 22. april på Aursmoen, Aur prestegård. Ordfører, varaordfører, kommunedirektør, rådgiver overordnet plan, og arealplanlegger deltar.
  • 24. april på Løken, Hølandshallen. Ordfører, varaordfører, kommunedirektør, rådgiver overordnet plan, økonomisjef deltar.
  • 29. april på Setskog, samfunnssalen på skolen. Ordfører, varaordfører, kommunedirektør, rådgiver helse og livsmestring, rådgiver overordnet plan.
  • 2. mai på Bjørkelangen, kommunestyresalen. Ordfører, varaordfører, kommunedirektør, rådgiver overordnet plan, folkehelsekoordinator.
  • 13. mai på Rømskog skole. Ordfører, varaordfører, kommunedirektør, rådgiver overordnet plan og miljørådgiver.

Alle møtene er fra klokken 18.00 til 20.30. Det tas forbehold om endringer. Artikkelen vil oppdateres med eventuelle endringer.

Ordfører Roger Evjen eller varaordfører Per-Steinar Slang deltar på møtene, og innleder om kommuneplanen. Møtene er åpne for alle.

Politisk og administrativ ledelse er åpne for å delta på andre arrangement i høringsperioden. Ta kontakt med else.marie.stuenas@ahk.no for å avtale nærmere.

Si din mening!

Høringssvar merkes «22/02509» og sendes fortrinnsvis inn via e-Dialog på https://min.kommune.no/s/948164256. Alternativt kan høringssvar sendes via e-post til postmottak@ahk.no eller til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 2, 1940 Bjørkelangen.

Hva skjer framover?

  • April-juni 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi er på høring.
  • September 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 2. gangs behandling.
  • Vedtak i kommunestyret 18. september.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.04.2024