PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneplanen engasjerte på Hemnes

«Hvis du mener noe om hvordan Aurskog-Høland skal være de neste tolv årene, da må du si fra nå!» var det klare budskapet fra ordfører Roger Evjen til de frammøtte på Bråte skole. Engasjerte innbyggere møtte opp på åpent møte om kommuneplanens samfunnsdel på Hemnes. Se hvilke temaer de var opptatt av, og når vi kommer til et sted nær deg!

– Vi skal sette mål og velge strategier for å nå målene. Tiltakene kommer hvert år i desember når vi behandler økonomiplanen som skal gjelde de neste fire årene og budsjettet for neste år. Vi vil gjerne diskutere det konkrete, men først må vi legge de lange linjene og finne ut hvor vi skal, sa Evjen.  

Ordfører Roger Evjen og varaordfører Per-Steinar Slang innledet om kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi på åpent møte på Hemnes. Evjen understreket at kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og at den skal være overordnet. 

Langstrakt kommune

Det ble stilt flere spørsmål etter innledningen. Flere var opptatt av at kommunen er langstrakt, med en økende andel eldre, færre yrkesaktive per eldre, og for få ansatte innen helse og omsorg. De frammøtte var også opptatt av tema som kollektivtransport, skoleskyss, lokalt næringsliv og lokal handel og kartlegging av naturtyper.  

Noen var opptatt av at perspektivet i planen bare peker mot Lillestrøm og Østfold: 
 
– For oss sør i kommunen, ja, de fra Løken også, er det kortere til Askim, Slitu og Mysen enn til Lillestrøm og Oslo. Likevel peker planen bare innover når det står om regionen vi er i, ikke utover. Det er viktig at vi tenker begge veier. Det er viktig samarbeid med Østfold på flere områder, blant annet knyttet til Haldensvassdraget, sa en av de fremmøtte. 
 
Flere nevnte at det var bra at kommunen dro rundt for å høre hva folk mente.  

– Vi vil at dere skal fortsette med å komme dit folk er og høre hva vi mener, sa Stine Mathea Nærby Klemmetsen. 
 
En oppsummering av det som kom fram på møtet vil vurderes på lik linje med innsendte høringsuttalelser, og legges ved saken når den kommer til ny politisk behandling i august/september 2024.  

Hva er på høring?

20. mars 2024 vedtok kommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi på høring. Høringsfrist er 1. juni 2024. 
 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den gir føringer for kommunens tjenesteproduksjon og arbeid, og inneholder en arealstrategi som viser de langsiktige arealdisponeringene.  

Åpne møter

Du kan delta på åpne møter om kommuneplanen. Politisk og administrativ ledelse vil delta på møtene. Politisk ledelse vil holde en innledning om kommuneplanen før det gjennomføres en workshop. Her kan du stille spørsmål, og si sin mening i plenum. Det blir enkel servering, kaffe og te. Møtene er åpne for alle. Foreløpig møteplan:

  • Torsdag 18. april på kultursalen, Bråte skole 
  • Mandag 22. april på Aur prestegård 
  • Onsdag 24. april i Hølandshallen 
  • Mandag 29. april på Setskog skole 
  • Torsdag 2. mai på rådhuset, Bjørkelangen 
  • Mandag 13. mai på klubbhuset, Rømskog 

Alle møtene er fra klokken 18.00 til 20.30. Ordfører Roger Evjen eller varaordfører Per-Steinar Slang deltar på møtene, og innleder om kommuneplanen. Møtene er åpne for alle.

Politisk og administrativ ledelse er åpne for å delta på andre arrangement i høringsperioden. Ta kontakt med else.marie.stuenas@ahk.no for å avtale nærmere.

Si din mening!

Høringssvar merkes «22/02509» og sendes fortrinnsvis inn via e-Dialog på https://min.kommune.no/s/948164256. Alternativt kan høringssvar sendes via e-post til postmottak@ahk.no eller til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 2, 1940 Bjørkelangen.

Hva skjer framover?

  • April-juni 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi er på høring.
  • September 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 2. gangs behandling.
  • Vedtak i kommunestyret 18. september.

Sist endret: 23.04.2024