PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har du salgs- eller skjenkebevilling eller gjennomførte arrangement med skjenking i 2022?

Har du skjenkebevilling eller salgsbevilling for alkohol eller gjennomførte arrangement med skjenkebevilling for dette i 2022, må du nå sende inn omsetningsoppgave for 2022, og forventet omsetning for 2023. Skjema og veiledning finner du her.

Er du bevillingshaver med fast salgs- eller skjenkebevilling? 

Alle bevillingshavere med skjenkebevilling og salgsbevilling må sende inn omsetningsoppgave som viser faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i 2022 og forventet mengde for 2023.

Dette er lovpålagt årlig oversikt alle bevillingshavere må sende inn. Manglende innlevering av omsetningsoppgave eller manglende betaling av gebyret vil føre til prikktildeling. Det tildeles to prikker per overtredelse, jf. alkoholforskriften § 10-3 tredje ledd. Er omsetningsoppgaven ufullstendig utfylt vil det anses som at oppgaven ikke er levert.

For faste bevillingshavere vil det ut fra innrapportering utsendes faktura med korrigert bevillingsgebyr for 2022 og for forventet omsatt alkoholholdig drikk i 2023.

Gjennomførte du åpent eller lukket arrangement med skjenkebevilling i 2022?

Omsetningsoppgave gjelder også for bedrifter, lag, foreninger og privatpersoner som fikk skjenkebevilling til åpent arrangement (skjenkebevilling for en enkelt anledning) eller lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling) i 2022. Dere må da innrapportere antall liter omsatt alkoholholdig drikk ved arrangementet i 2022. Hadde du flere arrangement med skjenking må det innsendes omsetningsoppgave per arrangement.

Bevillingsgebyr for en enkelt anledning og ambulerende skjenkebevilling er fast per år og skal være innbetalt ved avvikling av arrangementet. Dersom du ikke har innbetalt gebyret, var det i 2022 kr 370,- for enkelt anledning, mer hvis det foregikk over 2 dager, og kr 400 for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret innbetales til konto 3207.34.57555 eller gjøres via Vipps til 12 64 24 og merkes med «1620-5310-2420 bevillingsgebyr». Bevillingsgebyr per arrangement står også i vedtaksbrevet. Dersom innbetalingen ikke er gjort innen fristen nedenfor vil det utsendes faktura

Frist, skjema og vedlegg

Frist for innsending av omsetningsoppgaven er 20.02.23.

Husk å legge ved bekreftelse fra revisor/regnskapsfører om faktisk omsetning i 2022 til omsetningsoppgaven.

Mer informasjon finner du her.

Søknad om redusert bevillingsgebyr

I særlige tilfeller kan bevillingsgebyret settes lavere enn minstesatsen eller utregnet gebyr. Egen skriftlig søknad må innsendes om dette. med begrunnelse til hvorfor virksomheten ønsker redusert bevillingsgebyr.

Sist endret: 05.01.2023