PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bevillingsgebyr og omsetningsoppgave

Bevillingshavere med fast skjenkebevilling og for enkelt arrangement eller salgsbevilling skal årlig innrapportere faktisk omsatt og forventet omsatt alkoholholdig drikk for foregående år og kommende år. Dette legger grunnlaget for utregning av bevillingsgebyr.

Rapporteringsplikt

Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Både faste skjenkebevillinger, salgsbevillinger og skjenkebevilling for en enkelt anledning og arrangement skal innsende omsetningsoppgave. 

Ved manglende innsending av omsetningsoppgave kan bevillingshaver få prikktildeling, jf. alkoholforskriften § 10-3 tredje ledd.

Omsetningsoppgaven skal sendes inn innen 20. februar hvert år.

Send inn omsetningsoppgave her

Omsetningsoppgave for alkohol (Skjenkebevilling, fast og enkelt anledning)

Omsetningsoppgave for alkohol (Salgsbevilling)

Du finner også skjemaene her under "Bevillinger".

Legg ved;

  • Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører om faktisk omsetning i 2023.

Sørg for å ha bekreftelse fra revisor/ regnskapsfører tilgjengelig før du fyller ut skjemaet.

Satser for 2024

Bevillingsgebyrene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet hvert år. 

Gebyret skal i 2024 betales etter følgende satser:

Salg

  • 0,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,69 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking

  • 0,57 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,92 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Fra 2024 utgjør minimumsgebyret kr 1960 for salg og kr 6100 for skjenking. Dersom omsatt alkoholholdig drikk kommer under disse beløpene blir minimumsgebyret det som gjelder.

Kommunestyret kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.

Søk om nedsatt bevillingsgebyr for 2024 her

Send en skriftlig søknad til postmottak@ahk.no med begrunnelse om hvorfor du ønsker nedsatt bevillingsgebyr for din virksomhet for 2024.

Hva skjer hvis omsetningsoppgaven ikke leveres eller gebyret ikke betales?

Manglende innlevering av omsetningsoppgave eller manglende betaling av gebyret vil føre til prikktildeling. Det skal tildeles to prikker per overtredelser, jf. alkoholforskriften § 10-3 tredje ledd. Er omsetningsoppgaven ufullstendig utfylt vil det anses som at oppgaven ikke er levert.

Ved tolv prikker eller flere i løpet av to år, blir salgsbevillingen inndratt i minimum én uke.

Ved spørsmål

Kontakt enhetsleder næringsutvikling Thomas Grønnerød

Epost; thomas.gronnerod@ahk.no

Tlf; 930 555 82

Sist endret: 13.03.2024