PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Får de første koronavaksinene 6. januar

Onsdag 6.1.21 ankommer de første dosene med koronavaksine til Aurskog-Høland. I første omgang vil pasienter i sykehjem og beboere i omsorgs- og trygdeboliger få vaksine. Sykehjemstjenesten og tjenester til hjemmeboende er klare for å vaksinere de eldste innbyggerne med de dosene som kommer.

– Vi har forberedt oss til å starte opp med vaksinering av de eldste og mest sårbare gruppene først, slik helsemyndighetene anbefaler. Vi kommer til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger også videre. Vi har fått vite at vi får henholdsvis 60 og 55 doser i ukene 1 og 2. Det er håp om at antallet skal bli høyere etter hvert, og da vil vi kunne ta i bruk flerbrukshallen på Bjørkelangen skole, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Sykehjem først

Sykehjemstjenesten og tjenester til hjemmeboende er klare for å vaksinere de eldste innbyggerne med de dosene som kommer i første delen av januar.

– De vaksinedosene som vi har fått meldt, holder til å dekke pasienter i sykehjemstjenesten. Deretter blir det øvrige innbyggere fra 85 år og eldre som blir prioritert først, sier Kjersti Vevstad, kommunalsjef Helse og livsmestring.

Kommunen er godt forberedt, og har planene klare. 

– Vi laget en plan før jul sammen med ledere og ansatte og etter samtykke fra de pasientene som ønsker vaksinen. Denne planen kommer vi til å følge nå, og nesten alle pasientene har ønsket å få vaksinen, sier Linda Jørgensen, fungerende enhetsleder for sykehjemstjenesten.

Høy prioritet

Aurskog-Høland kommune har etablert en prosjektgruppe som skal ivareta planlegging og gjennomføring av koronavaksineringen. Kommunedirektøren kan i tillegg fortelle at det vil være mange ansatte som kommer til å bli involvert i arbeidet etter hvert som vi får flere vaksinedoser.

– Arbeidet vil få høy prioritet fremover, sier Hegna.  

I første omgang vil pasienter i sykehjem og beboere i omsorgs- og trygdeboliger få vaksine. Dernest får alle innbyggere over 65 år tilbud om vaksine ved å komme til det kommunale vaksinesenteret. Kommunen sender nå ut brev til alle innbyggere fra 65 år og eldre med tilbud om gratis koronavaksine.

– Vi ber personer som har fått brev og som ønsker vaksine om å kontakte kommunen fortrinnsvis på e-post, alternativt ta kontakt på henvist telefonnummer i brevet. Pårørende må også gjerne være oppmerksom på at vi har startet utsendelse av informasjon, sier Vevstad.

Prioritering ved vaksinering

Aurskog-Høland kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling om prioritering. FHI anbefaler at følgende grupper vaksineres først:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år eller eldre
  3. Alder 75 til 84 år
  4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko 
  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 05.01.2021