PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinært formannskapsmøte: Skjenkeregler

Torsdag er det kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte for å drøfte skjenkereglene i Aurskog-Høland, på bakgrunn av Stortingets flertallsvedtak om å oppheve det landsdekkende skjenkeforbudet. Nå er det opp til hver enkelt kommune å bestemme. Hvordan blir reglene i Aurskog-Høland? Du kan se debatten live her fra klokken 17.

Formannskapsmøtet går av stabelen torsdag 21. januar. Møtet starter klokken 17.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. Ordfører, kommunedirektør og politisk sekretær sitter på rådhuset, mens resten av formannskapsmedlemmene deltar digitalt, via Teams. 

Lokale skjenkeregler

Tidligere denne uken gikk flertallet i Stortinget inn for at kommuner med lavere smitte skal kunne servere alkohol, og regjeringen opphevet den generelle skjenkestoppen. Helse- og omsorgsdepartementet følger nå opp Stortingets flertallsvedtak. Forslaget spesifiserer ikke hvilke tidspunkter alkoholserveringen skal skje innenfor. Departementet har derfor valgt å følge FHIs anbefaling fra 14. januar om å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar. Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter klokken 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Endringene trer i kraft midnatt natt til fredag 22. januar. Det gjør at kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale. Dermed er det opp til formannskapet å bestemme om de ønsker å åpne opp for skjenking, eller om kranene fortsatt skal være stengt her vår kommune. 

Dersom politikerne i Aurskog-Høland ønsker å fortsatt forby skjenking, må det vedtas i lokal forskrift. Hva formannskapet i vår kommune går inn for kan du se live her fra klokken 17.00.

Lokale koronaregler

De lokale koronareglene gjelder blant annet munnbind, hjemmekontor, sosiale sammenkomster og arrangementer.

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.01.2021