PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Åpen prekvalifisering for kunstnere til et større utendørs kunstprosjekt på Bjørkelangen

Sirkulært og relasjonelt pilotprosjekt om gjenbruk, forbruk, tilstedeværelse og naturmangfold, i samarbeid med lokale barn og unge. Aurskog- Høland kommune i samarbeid med Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), inviterer kunstnere til en åpen prekvalifisering for prosjektet: Barnas kunstleirplass og skulptursti- «Den uendelige historie».

Søknadsfrist: Frist: 11. september (utsatt fra 6.09)

Om stedet

Stasjonsparken er Bjørkelangen sentrums grønne lunge. Den er omgitt av tett bebyggelse og landbruksarealer. Parken er stor og variert og har lekeplass, et skogsområde med lauvtrær, et vernet stasjonsbygg hvor Frivilligsentralen holder til og et vanntårn. Lierelva renner rolig forbi og brukes til fisking. Plassen er allerede et yndet turmål for kommunens barnefamilier, og er et statlig sikret friluftslivsområde. Utviklingen av området skal være bærekraftig og ta hensyn til allmenn ferdsel, naturmangfold og barns kreative utfoldelse i tråd med kommunens visjon: Muligheter, miljø og mangfold.

STASJONSPARK 2.jpg

Utsikt over Lierelva fra en av stiene. Foto Ronja Allum.

Om initiativet

Tre av kommunens satsningsområder er å velge grønt først, et begeistret fellesskap, tidlig innsats og forebygging av utenforskap. Høsten 2022 inviterte kommunen Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) til et samarbeid om kunst av gjenbruksmaterialer i offentlig rom. Målet er engasjerende kunstopplevelser som kan gi kunnskap om bærekraft og sirkulær økonomi på en intuitiv og leken måte. Dette er et pilotprosjekt for barn og unge, og kan lett videreutvikles til andre eierkommuner i ROAF i lignende prosjekter.

Åpen prekvalifisering

Vi ønsker oss kunstverk som stimulerer til undring og bevegelse, som hegner om og løfter frem stedets naturmangfold.

Er du en kunstner som liker å skape gode sosiale rom og se kunst gro frem som resultat av samarbeid og møter mellom mennesker og som brenner for miljø og gjenbruk? Da er dette prosjektet for deg.

Etter prekvalifiseringen vil 2- 3 kunstnere eller kunstnergrupper inviteres av kunstutvalget/prosjektgruppa til direkte oppdrag eller honorert lukket konkurranse.

Om prosjektet - Den uendelige historien

Prosjektet har tre søyler:

 • Barn og unge     
 • Kunst og lek       
 • Lokal forankring

Prosjektet skal være for og med lokale barn og unge og gi dem mulighet til å være direkte med i kunstneriske arbeidet gjennom ulike workshoper. Kommunens prosjektleder vil bidra til organiseringen og arbeidet med workshopgruppene i samarbeid med skole og frivillighet. Kunstprosjektene skal primært benytte gjenbruksmaterialer fra ROAF, restmaterialer fra lokale bedrifter og eventuelle naturmaterialer.

Prosjektets arbeidstittel «Den uendelige historie» er hentet fra Michael Endes barnebok fra 1979 om hvordan historier bærer i seg evnen til å transformere og forandre liv. Tittelen resonnerer også med målet om bærekraft; at vårt forbruk må forandres og bli en historie om gjenbruk, sirkulær og uendelig.

Tre delprosjekter

Prosjektet består av 3 ulike delprosjekter, men er samtidig å anse som separate.

Del 1 har planlagt oppstart og fullføring høst 2023, del 2 oppstart høst 2023. Del 3 oppstart vår/sommer 2024. Planlagt ferdigstilles Del 2 og 3 er oktober 2024.

Kunstprosjekt 1: Historieworkshop «Den uendelige historie»

Dette er utgangspunktet som skal danne grunnlaget for hele resten av prosjektet. Her skapes en historie, fortelling eller mytologi for Stasjonsparken gjennom samhandling mellom kunstneren og lokale barn og unge. Dette kan gjøres i forskjellige kunstarter: tegning, tekst, teater, skulptur osv, det viktigste her er samspillet i gruppen. Arbeidet må på ulike måter dokumenteres og stilles ut slik at den kan videreformidles og bygges videre på.

Praktiske rammer:

 • Ca 10- 20 barn (2.- 5.klasse)
 • Går over 3-5 dager (For eksempel: høstferie uke 40) eller en kveld i uken noen uker.
 • Workshopen må foregå i kommunen. Kommunen har mange ulike lokaler, inne og ute etter behov.  

STASJONSPARK3.jpg

Området er opparbeidet som blomstereng og parkens hovedvei passerer området. Foto Ronja Allum.

Kunstprosjekt 2: Permanent kunstprosjekt på uteområde i Stasjonsparken «Barnas Kunstleirplass»

Parkområdet er nylig opparbeidet. Kratt er fjernet, et knippe flotte løvtrær står igjen, og området er nysådd som blomstereng for å tilrettelegge for bier og pollinerende innsekter.

Kunstverket skal ta utgangspunkt i historien fra del 1 og inkludere barn og unge i den kunstneriske prosessen gjennom workshoper.

God materialforståelse og prosjekter som inkludere mange ulike materialer og teknikker vil bli vektlagt. Arbeidet bør vise frem potensialet i gjenbruksmaterialene og invitere til taktile opplevelser og utforskning. Det er viktig at kunstverket gir plass til og løfter frem naturen i nærområdet.

Praktiske rammer:

 • Antall workshoper, alder på deltakere og antall vil utarbeides av kunstutvalget og kunstner i samarbeid. 
 • Primært benytte gjenbruksmaterialer fra ROAF, restmaterialer fra lokale bedrifter eller lokale naturmaterialer.    

STASJONSPARK 4.jpg

Stiene går på kryss og tvers gjennom et frodig skogsområde ned mot elva. Foto Ronja Allum

Kunstprosjekt 3: Temporær skulptursti med småskulpturer «Barnas skulptursti»

Det er nylig opparbeidet stier gjennom skogsområdet som ligger mellom Lierelva og det som skal bli kunstleirplassen. Tanken bak skulpturstien er at mindre skulpturer kan gjemmes og inkorporeres i området slik at besøkende kan gå på kunstskattejakt og lette etter skulpturer. Skulpturstien skal være temporær og skulpturene hentes inn etter ett til to år og gis til barna som bidro. På denne måten kan vi da ha et nytt småskulpturprosjekt og fornyelsen vil være med på å bringe gjenbrukstematikken til live for stadig nye barn og familier. Skulpturene skal ta utgangspunkt i historien fra del 1 og inkludere barn og unge i den kunstneriske prosessen gjennom en workshop.  

Praktiske rammer:

 • Ca 10- 20 barn (fx 4. klasse)
 • Ca 4- 5 ganger, fx en gang i uken på kveld eller dag eller som to helgekurs.
 • Workshopen må foregå i kommunen eller ROAFs lokaler. Kommunen har mange ulike lokaler, inne og ute etter behov.   
 • Primært benytte gjenbruksmaterialer fra ROAF, restmaterialer fra lokale bedrifter eller lokale naturmaterialer.

 

STASJONSPARK 5.jpgSkogsområdet har både små og store trær og et yrende fugle og insektliv. Foto Ronja Allum  

Praktisk om prekvalifiseringen

Aurskog- Høland kommune er prosjekteier og grunneier, Romerike avfallshåndtering IKS (ROAF) er hovedsamarbeidspartner og kunstfaglig prosjektleder er Ronja Allum.

Prosjektets totalbudsjett 1 220 000.

Vi ønsker i prekvalifiseringen ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger.

Vi ber interesserte kunstnere sende portfolio i en samlet PDF på max 10 sider og max 10 MB, inkludert:

 •  Begrunnelse for interesse/motivasjonstekst, inkludert hvilket av de tre delprosjektene en er interessert i å arbeide med, eventuelt flere.
 • Presentasjon av tidligere arbeider og prosjekter (tekst/bilde), lenker kan oppgis i tillegg. 
 • CV og kontaktinformasjon    

Frist: 6. september 2023

Søknader sendes: Aurskog-Høland kommune: Søknader sendes inn via eDialog ved å klikke på lenken og logge deg inn: Send sikkert til AURSKOG-HØLAND KOMMUNE (min.kommune.no)

PS: I tittelfeltet ønsker vi at du skriver "Søknad - 22/04514"

 

Ved problemer eller spørsmål? Ta kontakt med kunstfaglig prosjektleder Ronja Allum på epost: ronja.allum@ahk.no

Les mer om Stasjonsparken her: 

Aurskog-Høland kommune - Solcelledrevne lyktestolper (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - 550 000 kroner til gjenbrukskunst - Barnas kunstleirplass og skulptursti (ahk.no)

Aurskog-Høland kommune - Feiret fornyet stasjonstomt (ahk.no)

Søkeres spørsmål og kommunens svar blir fortløpende publisert her:

LOGO KUNST.jpg

Sist endret: 06.09.2023