PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brenning av avfall

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er i utgangspunktet forbudt.  Forbudet gjelder også åpen brenning av bygningsavfall eller bygningsrester, selv når materialet består av rent, ubehandlet trevirke. Alle regler og unntak finner du her.

Noen tilfeller av brenning faller likevel under det som kalles «vanlig forurensning» som er tillatt.

Vanlig forurensning fra boliger og landbruksdrift

Med vanlig forurensning menes for eksempel halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, bålbrenning, sankthansbål og brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen hage. Også åpen brenning i form av grilling er lov.

Med vanlig forurensning fra brenning av avfall i småovner menes for eksempel opptenning og brenning av avispapir eller rent rivningstrevirke i vedovn.

Ta hensyn til omgivelsene dine

Selv om brenningen skulle være tillatt etter forurensningsloven, må du ta hensyn til omgivelsene dine. Åpen brenning kan medføre helseplager for andre, og vil kunne være i strid med bestemmelser om miljørettet helsevern i folkehelseloven.

Ikke minst har du ansvaret for nødvendig brannsikkerhet.

Nå gjelder det generelle bålforbudet. Du finner mer informasjon her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 29.04.2024