PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Husk bålforbudet

Nå gjelder det generelle bålforbudet. Vi minner om at det nå er forbud mot å gjøre opp ild og grill, inkludert engangsgrill og bålpanne, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Her er det du trenger å vite om hvilke muligheter du har for å tenne bål og annen ild utendørs.

– Det er veldig tørt i skogene våre om dagen, så vi ber om at dere viser stor forsiktighet, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune.  

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild, inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Dette innebærer bålforbudet:

  • Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
  • Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende.
  • Det er likevel tillatt å gjøre opp ild så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. En regnskur vil ikke fjerne skogbrannfare. Vanligvis krever dette mye regn over flere dager. Vær klar over at tidlig på våren, før nytt gress blir grønt, er fjorårets gress svært tørt og lett antennelig.
  • Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.
  • Sankthansbål, bråtebrann og andre bål på innmark må meldes til brannvesenet. For annen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark, i perioden 15. april til 15. september, må du sende inn søknad til brannvesenet.

Du har ansvaret

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

I forebyggende forskrift står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Ekstraordinært bålforbud 

Brannvesenet har mulighet for å vedta ekstraordinært bålforbud når det er svært høy skogbrannfare. Dette ble gjort i juni i fjor over store deler av Østlandet.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.04.2024