PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vortungen – grønt lys for bading

Utslippet av urenset avløpsvann i Vortungen er nå stanset, og svar på vannprøver foreligger. Kommuneoverlegen gir grønt lys for bading, men anbefaler at drikkevann fra Vortungen kokes. Kommunen vil fortsette å følge situasjonen, og vil ta vannprøver ut august.

Kommunen ble søndag 17. juli gjort kjent med at det over tid har vært driftstekniske utfordringer med et lokalt avløpsrenseanlegg ved Vortungen. Dette er et privat avløpsrenseanlegg som ikke driftes av kommunen. Utfordringene rundt anlegget er nå løst, det er tatt vannprøver fra området, og kommunen ryddet opp etter utslippene.

Det foreligger i dag svar på to sett vannprøver fra Vortungen. Siste prøvesett er fra 21. juli. På bakgrunn av disse, samt råd fra Folkehelseinstituttet, har kommuneoverlegen gjort følgende vurderinger:

1. Grønt lys for bading

– Prøvene fra dag en og dag to er tilfredsstillende i forhold til krav for bading. Prøvene viser god badevannskvalitet, og det er nå ikke grunn til å fraråde bading, sier kommuneoverlege Lasse Christensen.

2. Anbefaling: Drikkevann kokes

Vann fra Vortungen kan igjen benyttes som drikkevann, med forutsetning av at vannet kokes. Denne anbefalingen er permanent.

– Det er påvist tarmbakterier i vannprøvene. Dette skyldes mest sannsynlig at Vortungen er en næringsrik lavlandsinnsjø, og kan på grunn av tidsaspektet ikke kobles direkte til tidligere kloakkutslipp. På bakgrunn av dette anbefales koking av vannet for dem som vil hente drikkevann fra Vortungen. Denne anbefalingen er permanent, sier Christensen.

Følger situasjonen

Kommunen vil fortsette å følge situasjonen tett, og vil foreta ukentlig prøvetaking ut august måned.

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 01.08.2022