PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Varsling 22.7.22: Ikke bad eller drikk vann fra Vortungen nå

På grunn av utslipp fra et privat avløpsanlegg ved Vortungen, må du ikke bade i Vortungen, eller bruke vann fra Vortungen til drikkevann. Utfordringen er nå løst, og de første prøvesvarene foreligger, men vannkvaliteten er fortsatt påvirket.

Resultatene fra vannprøver tatt fra Vortungen 19. juli viser tilfredsstillende verdier når det gjelder kravene til godt badevann. Kommunen opprettholder imidlertid sin anbefaling om at man ikke skal bade i Vortungen, fordi man trenger to godkjente vannprøver før man kan åpne opp for bading igjen.

– Ubehandlet vann fra Vortungen bør ikke drikkes. Det ble tatt nye prøver 21. juli, og svar på disse vil foreligge 25. juli. Når resultatene er kjent, vil det være mulig å gi en endelig anbefaling når det gjelder bruk av Vortungen som badevann og som drkkevannskilde, sier kommuneoverlege i Aurskog-Høland kommune, Lasse Christensen.

Opprydning

Kommunen ble søndag ettermiddag gjort kjent med at det over tid har vært driftstekniske utfordringer med et lokalt avløpsrenseanlegg ved Vortungen. Dette er et privat avløpsrenseanlegg som ikke driftes av kommunen. 

Utfordringene rundt anlegget er nå løst, og det jobbes nå med å rydde opp etter utslippene, og tett oppfølging rundt vannkvaliteten. Det er sendt ut SMS med varsling direkte til mobiltelefoner i området, i tillegg til alle som er oppført som hytteeiere i området. Kommunen har foretatt nødvending avsperring av berørt område og skilting på større publikums- og badeplasser. Vi jobber nå med rehabilitering av utslippene, og avventer svar på prøver for å få avklart vannkvaliteten.

Vannkvalitet

Kommuneoverlege i Aurskog-Høland kommune, Lasse Christensen, understreker at det fortsatt er usikkerhet rundt vannkvaliteten.

– Vi er fortsatt i en fase hvor vi kartlegger omfanget av konsekvensene dette har fått for Vortungen som drikkevannskilde, og for badevannskvaliteten. For å friskmelde må man ha to sett negative prøver, sier Christensen.

Mot helgen er det meldt kraftig nedbør, noe som kan føre til avrenning og ytterligere forringelse av vannkvaliteten.

– Vi vil ikke ta noen sjanser. Det er viktig at man unngår å bade eller drikke vann fra Vortungen nå, sier Christensen.

Følg med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.07.2022