PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

3.2.21: Nye lokale koronaregler

Har du fått med deg de lokale koronareglene? Onsdag 3. februar fjernes Aurskog-Høland fra ring 2 av de nasjonale koronatiltakene. Tirsdag vedtok politikerne ny kommunal koronaforskrift. Hvilke regler som gjelder for vår kommune ser du her.

Forskriften trer i kraft 3. februar 2021 klokken 00:00.

De lokale koronareglene kommer i tillegg til de generelle nasjonale koronareglene. Der nasjonale anbefalinger og regler er strengere, skal de nasjonale følges. Der de kommunale reglene er strengere, skal de lokale følges. De nasjonale smitteverntiltakene finner du her.

Dette gjelder i vår kommune nå:

Kollektivreiser og taxi

  • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
  • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
  • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Det samme gjelder sjåfør når det er passasjerer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind i taxi og kollektivtransport gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke grunnskoleelever under skoleskyss i taxi og kollektivtransport. Det samme gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Serverings- og skjenkesteder

Aurskog-Høland kommune følger nasjonal covid-19 forskrift på dette området.

Private sammenkomster

Aurskog-Høland kommune følger nasjonal covid-19 forskrift på dette området.

Arrangementer

Aurskog-Høland kommune følger nasjonal covid-19 forskrift på dette området.

Hjemmekontor

Alle arbeidsgivere i kommunen anbefales om å tilrettelegge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Fritidsaktiviteter

  • Treningssentrene kan kun holde åpent for innbyggere med bostedsadresse i kommunen. Treningssentre som holder åpent, skal til enhver tid sørge for at de besøkende opprettholder en avstand på to meter.
  • Bjørkebadet kan kun holde åpent for innbyggere med bostedsadresse i kommunen. Driften skal være dimensjonert slik at alle besøkende kan holde 1 meters avstand i garderober og andre fellesarealer.
  • Spille- og bingohaller som drives med godkjennelse fra Lotteritilsynet kan kun holde åpent for innbyggere med bostedsadresse i kommunen. 
  • Biblioteker kan ha åpent for publikumsbesøk, men skal holdes stengt for øvrige aktiviteter.

Begrensning av aktivitet i butikker og kjøpesentre

For butikker, kjøpesentre og lignende anbefales det at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.02.2021