PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innbyggermedvirkning

Her finner du informasjon om innbyggerforslag til kommunestyret, om deputasjoner til kommunestyret, hva høringer er.

Innbyggerforslag til kommunestyret

Innbyggerforslag etter kommunelovens § 39a. Dersom 2 % av innbyggerne eller 300 personer underskriver på et forslag som gjelder kommunens virksomhet, plikter kommunestyret å ta stilling til forslaget.

Grupper som vil møte kommunestyret

Utsendinger eller grupper som vil møte kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra til ordføreren senest 3 virkedager før møtet. Forsamlingen avgjør om utsendinger skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer (gruppelederne). Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han/henne tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv leder.

Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt i mot skriftlig redegjørelse fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak som er nevnt i innkallingen, gir vedkommende melding når denne sak blir behandlet. Ellers gir vedkommende det etter at de saker som er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre behandling det som er bestemt overfor om forespørsler (interpellasjoner).

Sist endret: 30.08.2021