PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunedirektør og ledergruppen

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Gry Røste

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen               

Mobil: 46 83 60 64

  

 

Ledergruppen

Kommunedirektørens ledergruppe består av fire kommunalsjefer og to stabsjefer. 

Alle i ledergruppen har adresse Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Lenke til organisasjonskartet fra august 2023 finner du her.pdf 

 

Kommunalsjef for Oppvekst og utdanning

Laila Durrani

Telefon:  99 00 90 08

E-post: laila.durrani@ahk.no

 

Konstituert kommunalsjef for Helse og livsmestring

Anne-Lise Ringerike

Telefon:  

E-post: anne-lise.ringerike@ahk.no

 

Kommunalsjef for Samfunnsfunksjoner og næring 
Portrett Marianne Grimstad Hansen

Marianne Grimestad Hansen

Telefon: 93 05 29 32

E-post: marianne.grimstad.hansen@ahk.no

 

Kommunalsjef for Kultur og medvirkning

Anne Kirsti Johnsen

Telefon: 93 25 45 30

E-post: anne.kirsti.johnsen@ahk.no

 

Stabssjef Økonomi og organisasjon

Olav Mansaas Bleie

Telefon: 63 85 25 11 / 913 07 613

E-post: olav.mansaas.bleie@ahk.no 

 

Stabssjef Strategi og utvikling

Raymond Hesthaug

Telefon: 48 21 05 06

E-post: raymond.hesthaug@ahk.no 

 

 

Sist endret: 03.11.2023