PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunedirektør og ledergruppen

Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Inger Hegna

Adresse: Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 25 14                 

Mobil: 41 47 05 50 

  

 

Ledergruppen

Kommunedirektørens ledergruppe består av fire kommunalsjefer og to stabsjefer. 

Alle i ledergruppen har adresse Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

 

Kommunalsjef for Oppvekst og utdanning

Grethe Rønning

Telefon: 63 85 25 07 / 41 23 23 50

E-post:  grethe.ronning@ahk.no

 

Kommunalsjef for Helse og livsmestring

Kjersti Vevstad

Telefon: 930 18 333

E-post: kjersti.vevstad@ahk.no

 

Kommunalsjef for Samfunnsfunksjoner og næring

Per Ole Rønning

Telefon: 63 85 27 22 / 90 04 14 49

E-post:  Per.Ole.Ronning@ahk.no    

 

Kommunalsjef for Kultur og medvirkning

Anne Kirsti Johnsen

Telefon: 93 25 45 30

E-post: anne.kirsti.johnsen@ahk.no

 

Stabssjef Økonomi og organisasjon

Olav Mansaas Bleie

Telefon: 63 85 25 11 / 913 07 613

E-post: olav.mansaas.bleie@ahk.no 

 

Stabssjef Strategi og utvikling

Raymond Hesthaug

Telefon: 48 21 05 06

E-post: raymond.hesthaug@ahk.no 

 

 

Sist endret: 04.02.2020