PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement

Reglement for kommunestyret

Reglement for formannskapet

Reglement for utvalg for helse og livsmestring

Reglement for utvalg for kultur og medvirkning

Reglement for utvalg for oppvekst og utdanning

Reglement for utvalg for samfunnsfunksjoner og næring

Reglement for partssammensatt utvalg

Reglement for eldrerådet

Reglement for ungdomsrådet

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse

Reglement for samarbeidsråd for Kurøen bygdetun og kultursenter

Reglement for klagenemda

Etiske retningslinjer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter

Delegeringsreglement

Degelegringsreglement finner du her.

Retningslinjer fjernmøter

Kommunestyret fattet i møte 19.10.20 vedtak om at det kan avholdes fjernmøter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Det ble samtidig vedtatt at det delegeres til formannskapet å fastsette nærmere
retningslinjer for fjernmøter i politiske møter.

Retningslinjer for oppgaveutvalg

Retningslinjer for oppgaveutvalg finner du her.

Instruks for valgkomiteen for Aurskog-Høland kommunes heleide aksjeselskap

Instruks for valgkomiteen for Aurskog-Høland kommunes heleide aksjeselskap

Sist endret: 22.04.2021