PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement

Reglement for utvalg for helse og livsmestring

Reglement for utvalg for kultur og medvirkning

Reglement for utvalg for oppvekst og utdanning

Reglement for utvalg for samfunnsfunksjoner og næring

Reglement for eldrerådet

Reglement for ungdomsrådet

Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse

Reglement for samarbeidsråd for Kurøen bygdetun og kultursenter

Reglement for formannskapet

Reglement for kommunestyret

Reglement for planutvalget

Reglement for klagenemda

Reglement for partssammensatt utvalg

Etiske retningslinjer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter

 

Sist endret: 24.01.2020