PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomiplaner

Økonomiplan 2024-2027

Økonomiplan_2024-2027_kommunestyrets_vedtak (framsikt.net)

Økonomiplan 2024-2027 Formannskapets innstilling (framsikt.net)

Økonomiplan 2024-2027 Kommunedirektørens forslag (framsikt.net)

Her finner du også spørsmål fra politikerne og svar: Politiske spørsmål og svar (framsikt.net)

Protokoll fra formannskapet 22.11.2023

 

Momentum Budsjettnotat - Aurskog - Høland kommune 2024.pdf

Vedlegg til økonomiplanen Budsjett 2024 for kontrollarbeidet i Aurskog-Høland kommune.pdf

Økonomiplan 2023-2026

Lenke til økonomiplan 2023-2026 kommunestyrets vedtak

Økonnomiplan 2022-2025

Økonomiplan 2022-2025 kommunestyret sitt vedtak

Formannskapet sitt forslag

Kommunedirektørens forslag

Økonomiplan 2021-2024

Økonomiplan 2021-2024 kommunstyrets vedtak

Økonomiplan 2021-2024 kommunedirektørens forslag

Økonomiplan 2021-2024 formannskapets forslag

Gebyrregulativ 2021 vedtatt

Betalingsregulativ 2021

Gebyr vann og avløp

Gebyr plan- og byggesak, oppmåling, eierseksjonering, spredt avløp- vedtatt 

Gebyr renovasjon

Gebyr feiing

Beregningsgrunnlag for kommunalegebyrer

Budsjett 2021 for kontrollarbeidet

Økonomiplan 2020-2023

Økonomiplan 2020-2023 kommunestyrets vedtak 

Økonomiplan 2020-2023 kommunedirektørens forslag

Betalingsregulativ 

Gebyr vann og avløp

Gebyr byggesak, oppmåling, eierseksjonering og separate avløpsrenseanlegg

Gebyr renovasjon

Beregningsgrunnlag for kommunale gebyrer

Gebyrforslag for Plan- og byggesak oppmåling 2021.

Beregningsgrunnlag for kommunale gebyrer 2021.

Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Gebyrforslag for vann og avløp 2021.pdf

Økonomiplan 2019-2022

Økonomiplan 2019-2022, kommunestyrets vedtak

Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 

Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplan 2018-2021

Økonomiplan 2018-2021 - rådmannens forslag

Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten

Vedlegg 2 - gebyrregulativ 2018 - forvaltning

Vedlegg 3 - gebyrregulativ 2018 - selvkostområdet

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2018-2021)

Presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan 

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2018-2021)

Spørsmål fra Simen Solbakken (H)

Svar på spørsmål fra Simen Solbakken om avdragsutgifter

Svar på spørsmål fra Simen Solbakken til F-sak 138 17 Myrvang

Svar på spørsmål fra Stein Lie om gebyrer og inndratte investeringsmidler

Svar på spørsmål fra politikerne - investeringer utover byggeprosjekter

Notat til økonomiplan 2018-2021

Notat om drift av svømmebasseng  

Økonomiplan 2017-2020

Økonomiplan 2017-2020 vedtatt

Økonomiplan 2017-2020 - rådmannens forslag  

Vedlegg: Økonomiplan

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2017-2020)

Rådmannens presentasjon av økonomiplan

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2017-2020)

Spørsmål fra FrP v/Kari Mikkelrud

Spørsmål fra KrF v/ Rune Skansen

Spørsmål fra H v/ Simen Solbakken

Diverse spørsmål fra formannskapet  

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019

Notater/svar på spørsmål (gjelder økonomiplan 2016-2019)

Notat angående forslag om økt bunnfradrag i økonomiplanperioden 2016-2019

Svar på spørsmål fra Ap om økonomiplan 2016-2019

Notat angående forslag om fond til kultur og idrett i økonomiplanperioden 2016-2019

Notat angående forslag om økning av lærlinger fra 17 til 29 i perioden 2016-2019

2015 11 Svar på spørmål om antall ansatte fra Frp

Svar på spørsmål fra Høyre om økonomiplan 2016-2019

Presentasjoner/informasjon (gjelder økonomiplan 2016-2019)

Presentasjon for politiske partier og allmenheten

Presentasjon fra økonomiseminar 28.10.15

Status kommuneøkonomien i Aurskog-Høland kommune

Informasjon om forslaget til statsbudsjett 2016

Tidligere økonomiplaner

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2014-2017

Rapport 2020

 

Sist endret: 25.01.2024