PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fornybar energi

Vi satser på fornybar energi

Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft.

Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all fornybar energi sin opprinnelse i solenergi.

Solenergi

Aurskog-Høland kommune ønsker å være oppdatert og ha kunnskap om mulighetene for å ta i bruk fornybare energikilder. Vi er delaktig i nettverk og prosjekter sammen med både markedet og akademia, er deltagende i nettverk, mm. Kommunen har initiert og bidrar i solenegiprosjekt i landbruket og satser på solenergi på egne bygg. 

Se mer om solenergi her: Solenergiklyngen og Norsk Solenergiforening

Bilde: Produksjon av solstrøm på taket på Bjørkebadet gjennom året (2022)

 

Bioenergi

Vi har store muligheter knyttet til bioenergi. Etterspørselen etter fornybar energi er økende og lokal energiproduksjon og -omsetning får stadig større økonomisk betydning.

Kommunen har som mål at det skal satses aktivt i forhold til bruk av bioenergi. Vi ønsker å bruke bioenergi for å varme egne bygg og kjøper i dag bioenergi til kommunale bygg på Hemnes, Bjørkelangen og Aurskog.

 

 

Sist endret: 27.09.2022