PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vald og fellingstillatelser

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren, men for å få tillatelse til å felle elg og rådyr må du søke om godkjenning av vald.

Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt.

Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Det er minstearealer for både elgvald og rådyrvald. Disse er fastsatt for de to gamle kommunene i to lokale forskrifter.

For å jakte bever er det ikke lenger påkrevd å søke kommunen om godkjenning av vald. Aurskog-Høland kommune understreker forøvrig at de betingelsene som gjaldt for godkjenning av bevervald tidligere er gode anbefalinger for praktisk beverforvaltning. 

Søknad

Søknad om godkjenning av vald skal sendes kommunen innen 1. mai. Kommunen kan kreve at det sendes inn ny søknad om godkjenning av et vald dersom rettighetsforholdene i valdet er uklare eller tellende areal/vannlengde er endret.

Godkjente vald tildeles fellingstillatelse uten årlig søknad. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelse for elg og rådyr til valdansvarlig representant.

Søknad om godkjenning av vald

Rapportering

For elg og rådyr skal valdansvarlig representant rapportere årlig fellingsresultat til kommunen senest innen 14 dager etter endt jakt, jfr. Hjorteviltforskriftens § 32.

All rapportering for elg gjøres imidlertid fortløpende gjennom nettsiden til Viltrapporten.

Alle jaktledere for elgjaktlag får tildelt tilgang til Viltrapporten.

Rapportering av fellingsresultat for rådyr gjøres ved å sende inn fellingsrapporten som du finner nederst på fellingstillatelsen.

Denne sendes enten per post til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

E-post: Ole-Christian.Ostreng@ahk.no

Sist endret: 30.09.2022