PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mål for hjorteviltforvaltning

Kommunen har ansvar for å utarbeide mål for hjorteviltforvaltning. Denne vedtas av kommunestyret og nåværende mål gjelder fram til 2027.

Målene for hjortevilt i Aurskog-Høland

Kommunen skal ha en forvaltning av hjortevilt som ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og artsmangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene.

Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Den kommunale hjorteviltforvaltningen skal være tydelig og forutsigbar på roller og ansvar.

Elg midt på dagen i solskinn. Skog.

Mål for hjorteviltforvaltning ble vedtatt i kommunestyret 22.05.23. Les hele målsettingen nedenfor:

Kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning 2023-2027 Aurskog-Høland kommune

Sist endret: 15.06.2023