PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Salgsbevilling

For å kunne selge alkohol over disk i butikk må man ha bevilling for dette.

Salgsbevilling for alkohol

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker, kiosker og gatekjøkken/take-away-steder kan ikke få salgsbevilling.

Det kan søkes om bevilling for salg av alkohol via nettsalg.

Hvordan søker jeg om salgsbevilling?

Du logger inn med ID-portalen.

Du søker om salgsbevilling her og velg "Bevillinger" og "Salgsbevilling"

Husk på til søknaden

Husk å legge ved;

 • Tegning av lokalet
 • Leiekontrakt eller kjøpekontrakt
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Aksjeeierbok
 • Brukstillatelse for bygget
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
Hvem kan søke om salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Villkår for salgsbevilling
 • Uklanderlig vandel for bevillingssøker, eiere, daglig leder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, ha uklanderlig vandel, være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av sin eierstilling, og ha bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling
 • ingen innvendinger fra sosialtjenesten
 • bevillingshaver ansees som egnet til å inneha skjenkebevilling på et salgssted
 • Søknaden er i tråd med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer
Hvor lang tid tar saksbehandlingen?
 • Saksbehandlingstiden er omtrent 3-5 uker hvis du skal overta et utsalg med en eksisterende salgsbevilling.
 • Behandlingstiden er inntil tre måneder hvis du skal åpne et nytt utsalg hvor det ikke har vært salgsbevilling tidligere.
 • Saksbehandlingstiden går fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter.
 • Søknaden blir sendt på høring til politiet, Skatteetaten og sosialtjenesten.
 • Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
Aktuelle lenker

Helsedirektoratet om alkoholsalg og -skjenking

 

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Ved spørsmål

Kontakt enhetsleder næringsutvikling Thomas Grønnerød

Epost; thomas.gronnerod@ahk.no

Tlf; 930 555 82

Sist endret: 13.03.2024